Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0256(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0035/2016

Dezbateri :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Voturi :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Explicaţii privind voturile
PV 25/10/2018 - 13.4

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Proces-verbal
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg

20. Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar ***I - Medicamentele de uz veterinar ***I - Fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele de uz veterinar [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête și Clara Aguilera și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit Stanislav Polčák (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Elsi Katainen (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Norbert Lins (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Daniel Buda, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos și Paolo De Castro.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian-Silviu Buşoi și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête și Clara Aguilera

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.4 al PV din 25.10.2018, punctul 13.5 al PV din 25.10.2018 și punctul 13.6 al PV din 25.10.2018.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate