Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0114(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0202/2018

Ingediende teksten :

A8-0202/2018

Debatten :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0423

Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

21. Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georges Bach, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, en Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Jill Seymour, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann en Innocenzo Leontini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.7 van de notulen van 25.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid