Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0114(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0202/2018

Predkladané texty :

A8-0202/2018

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0423

Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

21. Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georges Bach v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D a Kosma Złotowski v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Jill Seymour v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann a Innocenzo Leontini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.7 zápisnice zo dňa 25.10.2018.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia