Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

22. Състав на делегациите

Председателят получи от групата Verts/ALE следното искане за назначаване:

Делегация за връзки със страните от Андската общност: Tilly Metz на мястото на Indrek Tarand

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност