Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

22. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Verts/ALE το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων: η Tilly Metz αντί του Indrek Tarand

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου