Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

22. Samenstelling delegaties

De Voorzitter heeft van de Verts/ALE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-gemeenschap: Tilly Metz in plaats van Indrek Tarand.

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid