Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

22. Zloženie delegácií

Predseda dostal od skupiny Verts/ALE túto žiadosť o menovanie:

Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva: Tilly Metz namiesto Indreka Taranda

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia