Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

22. Delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från Verts/ALE-gruppen om att följande utnämning skulle godkännas:

Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen: Tilly Metz i stället för Indrek Tarand

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framfördes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy