Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0291(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0321/2018

Внесени текстове :

A8-0321/2018

Разисквания :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

23. Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕС за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Andor Deli (докладчик по становището на комисията TRAN), Henna Virkkunen, от името на групата PPE, Seb Dance, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi и Paloma López Bermejo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказа се Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Violeta Bulc и Andrzej Grzyb.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.8 от протокола от 25.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност