Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0291(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0321/2018

Ingediende teksten :

A8-0321/2018

Debatten :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

23. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andor Deli (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Henna Virkkunen, namens de PPE-Fractie, Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi en Paloma López Bermejo.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Andrzej Grzyb.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.8 van de notulen van 25.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid