Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0291(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0321/2018

Ingivna texter :

A8-0321/2018

Debatter :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

23. Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Andor Deli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Henna Virkkunen för PPE-gruppen, Seb Dance för S&D-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi och Paloma López Bermejo.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Violeta Bulc och Andrzej Grzyb.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.8 i protokollet av den 25.10.2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy