Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2838(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000084/2018 (B8-0415/2018)

Debatter :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

24. Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000084/2018) från Petra Kammerevert till kommissionen: Främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert utvecklade frågan.

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Luigi Morgano för S&D-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Phil Hogan.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Petra Kammerevert, för utskottet CULT, om främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.21 i protokollet av den 25.10.2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy