Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

25. Alvorlige mangler i gennemførelsen af EU's REACH-forordning og anvendelse af ikke-testede kemikalier i EU (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Alvorlige mangler i gennemførelsen af EU's REACH-forordning og anvendelse af ikke-testede kemikalier i EU (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Phil Hogan (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, og Martin Häusling.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Stanislav Polčák.

Talere: Phil Hogan og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik