Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg

25. Tõsised lüngad Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH rakendamises ning testimata kemikaalide kasutamine ELis (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Tõsised lüngad Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH rakendamises ning testimata kemikaalide kasutamine ELis (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Phil Hogan (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Martin Häusling.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika