Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg

25. Unionin REACH-asetuksen täytäntöönpanon vakava laiminlyönti ja testaamattomien kemikaalien käyttö EU:ssa (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Unionin REACH-asetuksen täytäntöönpanon vakava laiminlyönti ja testaamattomien kemikaalien käyttö EU:ssa (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Phil Hogan (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Martin Häusling.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö