Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg

25. Gravă lipsă a punerii în aplicare a Regulamentului REACH al UE și utilizarea produselor chimice netestate în UE (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Gravă lipsă a punerii în aplicare a Regulamentului REACH al UE și utilizarea produselor chimice netestate în UE (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Phil Hogan (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, și Martin Häusling.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Phil Hogan și Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate