Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Předložení dokumentů
 8.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2018 (rozprava)
 9.Prohlášení předsednictví
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Hlasování
  11.1.Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.2.Žádost, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.3.Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.4.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)
  11.5.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)
  11.6.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.7.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  11.8.Podpora strukturálních reforem v členských státech ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.9.Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Irsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.10.Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.11.Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Chorvatsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.12.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (hlasování)
  11.13.Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol ***I (hlasování)
  11.14.Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech ***I (hlasování)
  11.15.Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (hlasování)
  11.16.Harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů * (hlasování)
  11.17.Obnovení povolení geneticky modifikované kukuřice NK603 × MON 810 (hlasování)
  11.18.Povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hlasování)
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Hodnocení Lisabonské smlouvy (rozprava na aktuální téma)
 18.Představení výroční zprávy Účetního dvora – 2017 (rozprava)
 19.Dovoz kulturních statků ***I (rozprava)
 20.Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I – Veterinární léčivé přípravky ***I – Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ***I (rozprava)
 21.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I (rozprava)
 22.Členství v delegacích
 23.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (rozprava)
 24.Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů (rozprava)
 25.Závažné nedostatky v provádění nařízení EU REACH a používání netestovaných chemických látek v EU (rozprava)
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (185 kb) Prezenční listina (62 kb) Výsledky hlasování (327 kb) Jmenovitá hlasování (4375 kb) 
 
Zápis (82 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (67 kb) Jmenovitá hlasování (232 kb) 
 
Zápis (286 kb) Prezenční listina (70 kb) Výsledky hlasování (1354 kb) Jmenovitá hlasování (3942 kb) 
Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí