Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 3.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 7.Modtagne dokumenter
 8.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. oktober 2018 (forhandling)
 9.Erklæringer fra formanden
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Afstemningstid
  
11.1.Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.2.Anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.3.Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.4.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner (afstemning)
  
11.5.Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (afstemning)
  
11.6.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.7.Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  
11.8.Støtte til strukturreformer i medlemsstaterne ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.9.Iværksættelse af automatiseret udveksling af fingeraftryksdata i Irland* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.10.Iværksættelse af elektronisk udveksling af DNA-oplysninger i Irland* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.11.Iværksættelse af automatiseret udveksling af fingeraftryksdata i Kroatien* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.12.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (afstemning)
  
11.13.Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I (afstemning)
  
11.14.Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I (afstemning)
  
11.15.Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (afstemning)
  
11.16.Harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer * (afstemning)
  
11.17.Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Fornyelse af tilladelse til genetisk modificeret majs NK603 × MON 810 (afstemning)
  
11.18.Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (afstemning)
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 17.Evaluering af Lissabontraktaten (debat om et aktuelt spørgsmål)
 18.Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2017 (forhandling)
 19.Import af kulturgenstande ***I (forhandling)
 20.Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I - Veterinærlægemidler ***I - Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler ***I (forhandling)
 21.Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I (forhandling)
 22.Delegationernes sammensætning
 23.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (forhandling)
 24.Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (forhandling)
 25.Alvorlige mangler i gennemførelsen af EU's REACH-forordning og anvendelse af ikke-testede kemikalier i EU (forhandling)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (185 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (325 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4375 kb) 
 
Protokol (81 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (72 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (226 kb) 
 
Protokol (289 kb) Tilstedeværelsesliste (69 kb) Afstemningsresultater (1346 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3874 kb) 
Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik