Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Eurooppa-neuvoston päätelmät 17. ja 18. lokakuuta 2018 pidetystä kokouksesta (keskustelu)
 9.Puhemiehen julkilausumat
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Äänestykset
  11.1.Steeve Brioisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.2.Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.3.Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.4.Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (äänestys)
  11.5.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (äänestys)
  11.6.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.7.Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)
  11.8.Jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävä tuki ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.9.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.10.DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.11.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.12.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (äänestys)
  11.13.Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö rajatarkastuksissa ***I (äänestys)
  11.14.Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä ***I (äänestys)
  11.15.Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa ***I (äänestys)
  11.16.Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen * (äänestys)
  11.17.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 luvan uusiminen (äänestys)
  11.18.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 hyväksyminen (äänestys)
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 17.Lissabonin sopimuksen arviointi (ajankohtainen keskustelu)
 18.Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksen esittely (keskustelu)
 19.Kulttuuriesineiden tuonti ***I (keskustelu)
 20.Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat luvat ja valvonta ***I - Eläinlääkkeet ***I - Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (keskustelu)
 21.Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä ***I (keskustelu)
 22.Valtuuskuntien kokoonpano
 23.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (keskustelu)
 24.Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (keskustelu)
 25.Unionin REACH-asetuksen täytäntöönpanon vakava laiminlyönti ja testaamattomien kemikaalien käyttö EU:ssa (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (188 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (327 kb) Nimenhuutoäänestykset (4375 kb) 
 
Pöytäkirja (81 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (70 kb) Nimenhuutoäänestykset (238 kb) 
 
Pöytäkirja (287 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (1332 kb) Nimenhuutoäänestykset (3884 kb) 
Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö