Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 3.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 7.Dokumentu iesniegšana
 8.Eiropadomes 2018. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi (debates)
 9.Priekšsēdētāja paziņojumi
 10.Sēdes atsākšana
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Pieprasījums atcelt Steeve Briois imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.2.Pieprasījums atcelt Sophie Montel imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.3.Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.4.Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projekts: visas iedaļas (balsošana)
  
11.5.Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas (balsošana)
  
11.6.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.7.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  
11.8.Atbalsts strukturālām reformām dalībvalstīs ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.9.Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.10.Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.11.Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.12.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I (balsošana)
  
11.13.Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā ***I (balsošana)
  
11.14.Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās ***I (balsošana)
  
11.15.Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I (balsošana)
  
11.16.Priekšlikums par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem * (balsošana)
  
11.17.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētai kukurūzai NK603 × MON 810 (balsošana)
  
11.18.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 atļaušana (balsošana)
 12.Sēdes atsākšana
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdes atsākšana
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 17.Lisabonas līguma izvērtēšana (debates par aktuāliem jautājumiem)
 18.Revīzijas palātas 2017. gada pārskata izklāsts (debates)
 19.Kultūras priekšmetu imports ***I (debates)
 20.Cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība ***I - Veterinārās zāles ***I - Ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošana, laišana tirgū un lietošana ***I (debates)
 21.Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I (debates)
 22.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 23."Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I (debates)
 24.Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana (debates)
 25.Nopietni trūkumi ES REACH regulas īstenošanā un nepārbaudītu ķimikāliju izmantošana Eiropas Savienībā (debates)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (187 kb) Apmeklējumu reģistrs (62 kb) Balsošanas rezultāti (327 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (4375 kb) 
 
Protokols (81 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (68 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (235 kb) 
 
Protokols (289 kb) Apmeklējumu reģistrs (70 kb) Balsošanas rezultāti (1433 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3923 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika