Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 7.Ingekomen stukken
 8.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018 (debat)
 9.Verklaringen van de Voorzitter
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Stemmingen
  11.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.4.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 – alle afdelingen (stemming)
  11.5.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen (stemming)
  11.6.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.7.Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  11.8.Steun voor structurele hervormingen in de lidstaten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.9.De start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.10.De start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.11.De start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.12.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (stemming)
  11.13.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles ***I (stemming)
  11.14.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken ***I (stemming)
  11.15.Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (stemming)
  11.16.Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken * (stemming)
  11.17.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 (stemming)
  11.18.Bezwaar op grond van artikel 106: het verlenen van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (stemming)
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Evaluatie van het Verdrag van Lissabon (actualiteitendebat)
 18.Presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer - 2017 (debat)
 19.Invoer van cultuurgoederen ***I (debat)
 20.Het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ***I - Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I - De vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders ***I (debat)
 21.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (debat)
 22.Samenstelling delegaties
 23.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (debat)
 24.Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (debat)
 25.Ernstig gebrek aan uitvoering van de Reach-verordening van de EU en het gebruik van niet-geteste chemische stoffen in de EU (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (186 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (325 kb) Hoofdelijke stemming (4375 kb) 
 
Notulen (81 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (65 kb)    
 
Notulen (295 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (1346 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid