Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 24 października 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Składanie dokumentów
 8.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2018 r. (debata)
 9.Oświadczenia Przewodniczącego
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Głosowanie
  11.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve'a Brioisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.4.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  11.5.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  11.6.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.7.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  11.8.Wsparcie dla reform strukturalnych w państwach członkowskich ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.9.Decyzja wykonawcza w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.10.Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.11.Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.12.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (głosowanie)
  11.13.Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemu informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie kontroli granicznych ***I (głosowanie)
  11.14.Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych ***I (głosowanie)
  11.15.Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)
  11.16.Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie)
  11.17.Odnowienie zezwolenia na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę NK603 × MON 810 (głosowanie)
  11.18.Zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (głosowanie)
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 14.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Ocena Traktatu z Lizbony (debata na aktualny temat)
 18.Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2017 r. (debata)
 19.Przywóz dóbr kultury ***I (debata)
 20.Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I - Weterynaryjne produkty lecznicze ***I - Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej ***I (debata)
 21.Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***I (debata)
 22.Skład delegacji
 23.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (debata)
 24.Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (debata)
 25.Poważna w sytuacja w zakresie niewdrażania unijnego rozporządzenia REACH oraz wykorzystania w UE nieprzebadanych substancji chemicznych (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (185 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (327 kb) Głosowanie imienne (4375 kb) 
 
Protokół (82 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (67 kb) Głosowanie imienne (229 kb) 
 
Protokół (297 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (1341 kb) Głosowanie imienne (3869 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności