Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Transferuri de credite și decizii bugetare
 7.Depunere de documente
 8.Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2018 (dezbatere)
 9.Declarațiile Președintelui
 10.Reluarea ședinței
 11.Votare
  
11.1.Cerere de ridicare a imunității lui Steeve Briois (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.2.Cerere de ridicare a imunității lui Sophie Montel (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.3.Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.4.Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 – toutes sections (vot)
  
11.5.Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019 - toate secțiunile (vot)
  
11.6.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.7.Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  
11.8.Sprijinirea reformelor structurale în statele membre ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.9.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Irlanda* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.10.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.11.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.12.Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (vot)
  
11.13.Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul verificărilor la frontiere ***I (vot)
  
11.14.Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ***I (vot)
  
11.15.Utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I (vot)
  
11.16.Armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice * (vot)
  
11.17.Obiecție în conformitate cu articolul 106: Reînnoirea autorizației pentru porumbul modificat genetic NK603 × MON 810 (vot)
  
11.18.Obiecție în conformitate cu articolul 106: Autorizația pentru porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (vot)
 12.Reluarea ședinței
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Reluarea ședinței
 16.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 17.Evaluarea Tratatului de la Lisabona (dezbatere pe o temă de actualitate)
 18.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pe 2017 (dezbatere)
 19.Importul bunurilor culturale ***I (dezbatere)
 20.Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar ***I - Medicamentele de uz veterinar ***I - Fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate ***I (dezbatere)
 21.Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri ***I (dezbatere)
 22.Componența delegațiilor
 23.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (dezbatere)
 24.Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor (dezbatere)
 25.Gravă lipsă a punerii în aplicare a Regulamentului REACH al UE și utilizarea produselor chimice netestate în UE (dezbatere)
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Încheierea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (192 kb) Listă de prezență (62 kb) Rezultatele voturilor (327 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (4375 kb) 
 
Proces-verbal (82 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (67 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (229 kb) 
 
Proces-verbal (293 kb) Listă de prezență (70 kb) Rezultatele voturilor (1336 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (3877 kb) 
Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate