Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 7.Predloženie dokumentov
 8.Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2018 (rozprava)
 9.Vyhlásenia predsedníctva
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Hlasovanie
  
11.1.Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.2.Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.3.Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.4.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)
  
11.5.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)
  
11.6.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.7.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  
11.8.Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.9.Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.10.Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.11.Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.12.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (hlasovanie)
  
11.13.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I (hlasovanie)
  
11.14.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (hlasovanie)
  
11.15.Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)
  
11.16.Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje * (hlasovanie)
  
11.17.Námietka podľa článku 106: Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (hlasovanie)
  
11.18.Námietka podľa článku 106: Povolenie pre geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hlasovanie)
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava)
 18.Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava)
 19.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (rozprava)
 20.Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I – Veterinárne lieky ***I – Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I (rozprava)
 21.Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I (rozprava)
 22.Zloženie delegácií
 23.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (rozprava)
 24.Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (rozprava)
 25.Závažné nedostatky pri vykonávaní nariadenia EÚ REACH a používanie netestovaných chemikálií v EÚ (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (185 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (325 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (4375 kb) 
 
Zápisnica (82 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (67 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (233 kb) 
 
Zápisnica (294 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovania (1345 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3870 kb) 
Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia