Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 24. oktober 2018 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 3.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (odobritev)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 7.Predložitev dokumentov
 8.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 17. in 18. oktobra 2018 (razprava)
 9.Izjave predsedujočega
 10.Nadaljevanje seje
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Zahteva za odvzem imunitete Steevu Brioisu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.2.Zahteva za odvzem imunitete Sophie Montel (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.3.Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.4.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (glasovanje)
  
11.5.Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (glasovanje)
  
11.6.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.7.Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  
11.8.Podpora za strukturne reforme v državah članicah ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.9.Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Irskem* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.10.Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.11.Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.12.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (glasovanje)
  
11.13.Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema na področju mejnih kontrol ***I (glasovanje)
  
11.14.Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ***I (glasovanje)
  
11.15.Uporaba schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ***I (glasovanje)
  
11.16.Uskladitev strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače * (glasovanje)
  
11.17.Obnovitev odobritve za gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (glasovanje)
  
11.18.Odobritev za gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (glasovanje)
 12.Nadaljevanje seje
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanj
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 17.Ocena Lizbonske pogodbe (tematska razprava)
 18.Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2017 (razprava)
 19.Uvoz kulturnih dobrin ***I (razprava)
 20.Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ***I - Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I - Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme ***I (razprava)
 21.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I (razprava)
 22.Sestava delegacij
 23.Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (razprava)
 24.Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (razprava)
 25.Resne pomanjkljivosti pri izvajanju uredbe Reach in uporaba nepreskušenih kemikalij v EU (razprava)
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (175 kb) Seznam navzočih (62 kb) Izidi glasovanj (325 kb) Izid poimenskega glasovanja (4375 kb) 
 
Zapisnik (81 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (67 kb) Izid poimenskega glasovanja (230 kb) 
 
Zapisnik (282 kb) Seznam navzočih (70 kb) Izidi glasovanj (1327 kb) Izid poimenskega glasovanja (3861 kb) 
Zadnja posodobitev: 9. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov