Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 7.Inkomna dokument
 8.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2018 (debatt)
 9.Uttalanden av talmannen
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Omröstning
  
11.1.Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.4.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 – alla avsnitt (omröstning)
  
11.5.Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt (omröstning)
  
11.6.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.7.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  
11.8.Stöd till strukturreformer i medlemsstaterna ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.9.Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Irland* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.10.Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Irland* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.11.Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Kroatien* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.12.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (omröstning)
  
11.13.Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller ***I (omröstning)
  
11.14.Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I (omröstning)
  
11.15.Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (omröstning)
  
11.16.Harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker * (omröstning)
  
11.17.Invändning enligt artikel 106: Förnyat godkännande av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (omröstning)
  
11.18.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (omröstning)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Utvärdering av Lissabonfördraget (debatt om en aktuell fråga)
 18.Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2017 (debatt)
 19.Import av kulturföremål ***I (debatt)
 20.Godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ***I - Veterinärmedicinska läkemedel ***I - Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel ***I (debatt)
 21.Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***I (debatt)
 22.Delegationernas sammansättning
 23.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (debatt)
 24.Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (debatt)
 25.Allvarliga brister i genomförandet av Reach-förordningen och användningen av icke testade kemikalier i EU (debatt)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (188 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (327 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4375 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (66 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (232 kb) 
 
Protokoll (289 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (1333 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3858 kb) 
Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy