Показалец 
Протокол
PDF 1374kWORD 71k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа 

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: предложение за решение+

 2. Искане за снемане на имунитета на Софи Монтел 

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: предложение за решение+

 3. Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос 

Доклад: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: предложение за решение+

 4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

Предложения за изменения (мнозинство от всички членове на ЕП)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Блок 1+
01 02 01288поотд.+
01 02 01595поотд.
01 02 05596поотд.-
01 02 06560ПГ-52, 593, 21
01 02 07561ПГ-72, 562, 32
02 01 04 05528поотд.-
02 01 06 01598поотд.-
02 02 011569поотд.+
02 02 01599поотд.
02 02 021570поотд.+
02 02 02600поотд.
02 03 02 02601поотд.-
02 04 02 031578поотд.+
02 04 02 03602поотд.
02 07 01734поотд.-
02 07 01527поотд.-
04 03 01 051587поотд./ЕГ+552, 109, 0
04 03 01 05865поотд.
04 03 11206поотд.-
04 03 54224поотд.-
06 02 02273поотд.+
06 02 02664поотд.
06 02 03 01665поотд.-
06 02 04666поотд.-
06 03 07 3168поотд.+
06 03 07 31671поотд.
06 03 07 3269поотд.+
06 03 07 32672поотд.
08 01 06 0384поотд.+
08 01 06 03603поотд.
08 02 01 04536поотд.-
08 02 02 031622поотд.+
08 02 02 03604поотд.
08 02 061629поотд.+
08 02 06605поотд.
08 03 01 0198поотд.+
08 03 01 01615поотд.
09 03 04107поотд.+
09 03 04551поотд.
12 02 04910поотд.+
12 02 04606поотд.
12 02 05909поотд.+
12 02 05607поотд.
12 02 06908поотд.+
12 02 06608поотд.
14 05558поотд.-
15 02 01 011661поотд.+
15 02 01 01555поотд.
18 05 03 01125поотд.+
18 05 03 01573поотд.
24 03549поотд.-
32 02 01 031745поотд.+
32 02 01 03552поотд.
04 02 60537поотд.-
04 02 601140поотд.-
04 02 611141поотд.-
04 02 61522поотд.-
04 02 621142поотд.-
04 02 62518поотд.-
04 02 641585поотд.+
04 02 64729поотд.
04 02 64538поотд.
04 02 65197поотд.-
04 02 66221поотд.-
04 02 67222поотд.-
04 02 68223поотд.-
04 06 011595поотд.+
04 06 01544поотд.-
13 03 60543поотд.-
13 03 61520поотд.-
13 03 62519поотд.-
13 03 63556поотд.-
13 03 69231поотд.-
13 03 70232поотд.-
13 03 71233поотд.-
13 03 72234поотд.-
13 04 60521поотд.-
13 04 62235поотд.-
13 08 01732поотд.-
13 08 01546поотд.-
13 08 01220поотд.-
.Блок 2+
05 02 09 08866поотд.-
05 02 11 04548ПГ-77, 536, 59
05 02 11 04667поотд.-
05 02 12 01668ПГ-122, 539, 6
05 02 15 07669поотд.-
05 03 02 50323поотд.+
05 03 02 50553поотд.
05 03 10670ПГ-128, 532, 7
07 01 04 01574поотд.-
07 02 011609поотд.+
07 02 01547поотд.
07 02 01594поотд.
07 02 021610поотд.+
07 02 02593поотд.
07 02 52592поотд.-
11 06 62 01619поотд.-
11 06 63 01620поотд.-
11 06 64621поотд.-
34 01 04 01583поотд.-
.Блок 3+
15 01 04 0217поотд.+
15 01 04 02673поотд.
15 01 06 02674поотд.-
15 04 021673поотд.+
15 04 02687поотд.+
15 04 04735поотд.-
15 04 04880поотд.-
17 03 01364поотд.+
17 03 01236поотд.
17 04 01314поотд.+
17 04 01578поотд.
17 04 02315поотд.+
17 04 02577поотд.
17 04 04317поотд.+
17 04 04576поотд.
18 01 04 01569поотд.-
18 02 03530поотд.-
18 02 041815поотд.+
18 02 04568поотд.
18 02 051684поотд.+
18 02 05567поотд.
18 03 01 021687поотд.+
18 03 01 021316ПГ-313, 341, 17
18 03 52241ПГ-179, 480, 9
23 03 01 01575ПГ-132, 516, 24
23 03 02 01585ПГ-132, 508, 22
33 02 07506поотд.+
33 02 07871поотд.
33 02 07251поотд.
33 02 07566ПГ
33 02 07744поотд.
33 02 52252ПГ-185, 476, 10
33 02 53253ПГ-164, 494, 12
33 03 05922поотд.+
33 03 05745поотд.
.Блок 4+
01 03 02412поотд.+
01 03 02597ПГ
19 01 04 01410поотд.+
19 01 04 01531поотд.
19 01 04 02572поотд.-
19 02 011689поотд.+
19 02 01242ПГ-366, 267, 35
19 02 01524поотд.
19 02 02243поотд.-
19 03 01 01571поотд.-
19 03 01 02529поотд.-
19 03 01 03570поотд.О
19 03 01 04411поотд.+
19 03 01 04532поотд.
19 03 01 07680поотд.+
19 03 01 07748ПГ
19 03 02526поотд.-
19 06 011691поотд.+
19 06 01749ПГ
20 02 01557поотд.-
21 02 0116941+
2/ЕГ+453, 182, 25
3+
21 02 07 011698поотд.+
21 02 07 01616поотд.
21 02 07 021699поотд.+
21 02 07 02617поотд.
21 02 07 0317001+
2+
21 02 07 03610поотд.
21 02 07 051702поотд.+
21 02 07 05618поотд.
21 02 07 06247ПГ-146, 496, 28
21 02 08 0117031+
2+
3+
4+
22 02 03 011711поотд.+
22 02 03 01759ПГ
22 02 03 021712поотд.+
22 02 03 02760ПГ
22 04 01 0417181/ПГ+516, 120, 32
2/ПГ-100, 516, 47
22 04 01 04534поотд.
23 02 011723поотд.+
23 02 011346ПГ-300, 354, 10
23 02 02582поотд.-
23 03 02 02584поотд.-
.Блок 5+
01 01 01958поотд.-
01 01 02 11976поотд.-
02 01 02 11971поотд.-
03 01 02 11977поотд.-
04 01 02 11978поотд.-
05 01 02 11979поотд.-
06 01 02 11980поотд.-
07 01 02 11981поотд.-
08 01 02 11983поотд.-
09 01 01966поотд.-
09 01 02 11984поотд.-
11 01 02 11985поотд.-
12 01 01968поотд.-
12 01 02 11986поотд.-
13 01 02 11987поотд.-
14 01 01970поотд.-
14 01 02 11988поотд.-
15 01 02 11989поотд.-
16 01 01973поотд.-
16 01 02 0341поотд.+
16 01 02 03991поотд.
16 01 03 03993поотд.-
17 01 02 11995поотд.-
18 01 02 11996поотд.-
19 01 02 111137поотд.-
19 01 03 021139поотд.-
20 01 02 11999поотд.-
20 01 03 021001поотд.-
21 01 02 111002поотд.-
21 01 03 021004поотд.-
22 01 02 111007поотд.-
22 01 03 021009поотд.-
23 01 02 111010поотд.-
24 01 079131/ЕГ+554, 105, 3
2/ЕГ-346, 301, 12
24 01 07540поотд.
24 01 09559поотд.-
25 01 01 031724поотд.+
25 01 01 031012поотд.
25 01 02 011013поотд.-
25 01 02 031725поотд.+
25 01 02 03784поотд.
25 01 02 111015поотд.-
25 01 02 131726поотд.+
25 01 02 131016поотд.
26 01 011017поотд.-
26 01 02 111018поотд.-
26 01 22 011734поотд.+
26 01 22 011022поотд.
26 01 22 021735поотд.+
26 01 22 021023поотд.
26 01 22 02869поотд.
26 01 22 031024поотд.-
26 01 22 041025поотд.-
26 01 23 011736поотд.+
26 01 23 011027поотд.
26 01 23 021737поотд.+
26 01 23 021039поотд.
26 01 23 02870поотд.
26 01 23 031040поотд.-
26 01 23 041041поотд.-
27 01 011047поотд.-
27 01 02 111048поотд.-
28 01 02 111049поотд.-
29 01 02 111051поотд.-
30 01 13 011144поотд.-
30 01 15 01763поотд.-
30 01 16 011052поотд.-
31 01 011742поотд.+
31 01 011053поотд.
31 01 01675ПГ
31 01 02 111054поотд.-
31 01 07 01676ПГ-121, 526, 18
31 01 08 011744поотд.+
31 01 08 01677ПГ
32 01 02 111056поотд.-
33 01 02 111058поотд.-
34 01 02 111060поотд.-
з 03 01 01349поотд.-
з 03 01 15690поотд.-
з 03 01 15350поотд.-
.Блок 6ПГ+477, 141, 54
1 0 0 0515ПГ-142, 486, 38
1 0 0 01212поотд.-
1 0 0 41771поотд.+
1 0 0 41213поотд.
1 0 0 4516ПГ-175, 465, 29
1 0 0 51214поотд.-
1 0 0 61215поотд.-
1 0 0 6798ПГ-65, 576, 15
1 0 21217поотд.-
1 0 3 01218поотд.-
1 2 0 01773поотд.+
1 2 0 01220поотд.
1 4 0 01221поотд.-
1 4 0 01359ПГ-336, 318, 14
1 6 1 21776поотд.+
1 6 1 21222поотд.
2 0 0 01224поотд.-
2 0 0 71225поотд.-
2 0 0 7807поотд.-
2 0 0 7882поотд.-
2 0 2 21227поотд.-
2 1 21231поотд.-
2 1 61233поотд.-
2 1 6525ПГ-136, 471, 59
2 3 71236поотд.-
2 3 81237поотд.-
3 0 0810поотд.-
3 0 01238поотд.-
3 0 0878поотд.-
3 0 21239поотд.-
2 1 41778поотд.+
3 0 4 01240поотд.
3 0 4 21779поотд.+
3 0 4 21241поотд.
3 2 01360ПГ-333, 320, 15
3 2 4 21028поотд.-
3 2 4 3523поотд.-
3 2 4 31029поотд.-
3 2 4 3879поотд.-
3 2 51032поотд.-
4 0 01781поотд.+
4 0 01033поотд.
4 0 21034поотд.-
4 0 2517поотд.-
4 0 2814ПГ-93, 549, 23
4 0 31035поотд.-
4 2 21036поотд.-
4 4 01037поотд.-
4 4 21038поотд.-
1 0 0 01426поотд.-
1 1 0 01172поотд.-
1 3 3 11174поотд.-
2 0 0 01175поотд.-
2 0 1 01176поотд.-
2 1 11177поотд.-
2 1 31178поотд.-
2 2 0 01179поотд.-
2 2 0 41181поотд.-
2 2 1 31183поотд.-
.Блок 7ПГ+513, 155, 2
1 6 2173поотд.+
1 6 2875поотд.
2 0 0 01197поотд.-
2 0 0 71198поотд.-
2 0 2 2177поотд.+
2 0 2 21200поотд.
2 1 2180поотд.+
2 1 21204поотд.
2 1 61206поотд.-
2 7 4 1881поотд.-
.Блок 8ПГ+537, 118, 11
2 0 0 01156поотд.-
2 0 0 71157поотд.-
2 1 61164поотд.-
.Блок 9ПГ+482, 131, 52
1 0 0 41061поотд.-
1 4 2 0873поотд.-
1 4 2 01361поотд./ЕГ-209, 453, 0
2 0 0 01070поотд.-
2 0 2 21788поотд.+
2 0 2 21073поотд.
2 0 2 4874поотд.-
2 1 61078поотд.-
2 5 4 01080поотд.-
.Блок 10ПГ+527, 137, 6
1 0 0 41088поотд.-
1 4 0 01797поотд.+
1 4 0 01090поотд.
1 6 2877поотд.-
2 0 0 01097поотд.-
2 0 2 21098поотд.-
2 1 61102поотд.-
2 5 4 01105поотд.-
1 2 0 0188поотд./ЕГ-280, 381, 0
1 2 0 01369поотд.-
2 0 0 01147поотд.-
з 1189поотд./ЕГ-236, 419, 4
з 11370поотд.-
2 0 01186поотд.-
3 0 4 11371поотд.-
.Блок 11ПГ+492, 172, 7
1 2 0 0414поотд.+
1 2 0 0872поотд.
1 4 0405поотд.+
1 4 01117поотд.
2 0 0 01118поотд.-
3 0 0 0426поотд.+
3 0 0 01126поотд.
3 0 0 1427поотд.+
3 0 0 1876поотд.
3 0 0 2428поотд.+
3 0 0 21125поотд.
3 0 0 3849поотд.-
3 0 0 31129поотд.-
3 0 0 4429поотд.+
3 0 0 41130поотд.
.Блок 12ПГ+473, 172, 26
02 02 77 37563поотд.
02 02 77 37612поотд.
02 02 77 37627поотд.
02 02 77 38628поотд.
02 02 77 39629поотд.
02 02 77 41631поотд.
02 04 77 03717поотд.
02 04 77 03533поотд.
04 03 77 27611поотд.
04 03 77 28225ПГ
04 03 77 28613поотд.
04 03 77 28614поотд.
04 03 77 28630поотд.
04 03 77 28632поотд.
04 03 77 29226поотд.
04 03 77 29633поотд.
04 03 77 30227поотд.
04 03 77 32635поотд.
04 03 77 31212поотд.
04 03 77 31228поотд.
04 03 77 31634поотд.
04 03 77 32229поотд.
04 03 77 34214поотд.
12 02 77 07724поотд.
12 02 77 07654поотд.
15 02 77 20726поотд.
15 02 77 23642ПГ
15 02 77 23643поотд.
21 02 07 11662поотд.
01 02 77 01562ПГ
01 02 77 02626поотд.
13 03 77 25638поотд.
05 08 77 17636поотд.
05 08 77 17637поотд.
05 08 77 17639поотд.
05 08 77 18640поотд.
05 08 77 19641ПГ
07 02 77 49542поотд.
07 02 77 49550поотд.
11 06 77 18622поотд.
11 06 77 19623ПГ
11 06 77 20624ПГ
11 06 77 21625поотд.
17 04 77 07953поотд.
17 04 77 07554поотд.
17 04 77 07581поотд.
17 04 77 07653поотд.
15 04 77 20539поотд.
15 04 77 2138поотд.
17 03 77 29237поотд.
17 03 77 29545поотд.
17 03 77 29564ПГ
17 03 77 36651поотд.
17 03 77 29586поотд.
17 03 77 36650поотд.
17 03 77 29587поотд.
17 03 77 34648поотд.
17 03 77 29588поотд.
17 03 77 32647поотд.
17 03 77 29589поотд.
17 03 77 30646поотд.
17 03 77 29644поотд.
17 03 77 29591поотд.
17 03 77 29590поотд.
17 03 77 29645поотд.
17 03 77 30238поотд.
17 03 77 35649поотд.
17 03 77 30565поотд.
17 03 77 31239поотд.
17 03 77 38652поотд.
17 03 77 32240поотд.
18 02 77 03655поотд.
18 02 77 03656поотд.
18 02 77 06657ПГ
18 02 77 07658поотд.
33 02 77 17254поотд.
33 02 77 17663поотд.
33 02 77 18255поотд.
33 02 77 19256поотд.
33 02 77 20257поотд.
33 02 77 21258поотд.
33 02 77 22259поотд.
33 02 77 23260поотд.
20 02 77 03244ПГ
21 02 07 06659поотд.
21 02 07 07660поотд.
21 02 07 10661поотд.
Искания за поименно гласуване
PPE:Блок 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
S&D:Изменение 242 (единствено частта, депозирана отново - забележки: „от които ЛГБТКИ лицата“), 1316 (само върху забележките, депозирани отново), 1346 (само върху забележките, депозирани отново; всички забележки, с изключение на „Само 186,2 милиона евро ... и хранителна помощ в световен мащаб“), 1359, 1360
Verts/ALE:Изменения 241, 247, 252, 253
GUE/NGL:Изменения 525, 515, 516, 560, 561, 597, 548, 668, 641, 670, 623, 624, 642, 564, 657, 575, 585, 675, 676, 677, 566, 225, 244, 252, 1718
ENF:Изменения 748, 749, 759, 760, 798, 814
Искания за разделно гласуване
PPE:
Изменение1694:
1-ва част:Цифри и забележки, с изключение на думите:„с цел подкрепа на правото на жените и момичетата на услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права“ и „и чрез декриминализиране на абортите“,
2-ра част:думите: „с цел подкрепа на правото на жените и момичетата на услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права“
3-та част:думите: „и чрез декриминализиране на абортите,“
Изменение 1700:
1-ва част:Цифри
2-ра част:Забележки
Изменение 1703:
1-ва част:Цифри и забележки, с изключение на думите „включително осигуряване на всеобхватно сексуално образование и услуги за сексуално и репродуктивно здраве, обезпечаване на възможности за НПО да предоставят информация“, „и услуги във връзка с извършването на легални аборти и да се застъпват за безопасни и легални аборти в техните страни;“ „намеса и предприемане на мерки за противодействие на последиците от т.нар. „правило за глобално блокиране“ чрез значително увеличаване на финансирането за организациите, работещи за защита на сексуалното и репродуктивното здраве и права, и по-конкретно предоставяне на специално насочено финансиране за осигуряване на достъп до контрол на раждаемостта и безопасен и легален аборт, като се използва както национално финансиране, така и финансиране за развитие от ЕС, за да се преодолее недостигът на финансиране след спирането от администрацията на Тръмп на финансирането за организации за помощ за развитие, които предоставят услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права.“
2-ра част:думите: „включително осигуряване на всеобхватно сексуално образование и услуги за сексуално и репродуктивно здраве, обезпечаване на възможности за НПО да предоставят информация“
3-та част:думите: „и услуги във връзка с извършването на легални аборти и да се застъпват за безопасни и легални аборти в техните страни;“
4-та част:думите: „намеса и предприемане на мерки за противодействие на последиците от т.нар. „правило за глобално блокиране“ чрез значително увеличаване на финансирането за организациите, работещи за защита на сексуалното и репродуктивното здраве и права, и по-конкретно предоставяне на специално насочено финансиране за осигуряване на достъп до контрол на раждаемостта и безопасен и легален аборт, като се използва както национално финансиране, така и финансиране за развитие от ЕС, за да се преодолее недостигът на финансиране след спирането от администрацията на Тръмп на финансирането за организации за помощ за развитие, които предоставят услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права.“
S&D
Изменение 913:
1-ва част:Изменение без да се взема предвид резерва
2-ра част:Резерва
Изменение 1718:
1-ва част:Изменение без да се взема предвид резерва
2-ра част:Резерва
Разни
Изменение заменено с (или забележки)
1700 1818
1689 1819
1658 1820
1816 1821
1753 1822
1718 1823
913 1824
1673 + 687 1825
Блок 1 = Изменения: 462, 55, 56, 57, 464, 1577, 1579, 1813, 59, 60, 1584, 1586, 199, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 207, 61, 62, 688, 63, 1605, 64, 65, 66, 892, 1606, 893, 1607, 278, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 1619, 1620, 1621, 88, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1630, 99, 104, 105, 1633, 1814, 106, 1641, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 289, 122, 123, 1662, 1663, 1671, 148, 1739, 1741, 609, 130, 131, 132, 894, 1746, 135, 1816, 1749, 136, 137
Блок 2 = Изменения: 307, 1596, 306, 1597, 1598, 1599, 305, 1611, 1612, 356, 293, 294, 295, 1658, 371, 1754, 1755, 1756, 1600, 355
Блок 3 = Изменения: 1, 1634, 1647, 1648, 1672, 42, 43, 1679, 45, 46, 365, 366, 316, 474, 47, 476, 1682, 1683, 1685, 1686, 1688, 491, 493, 1750, 1751, 261, 1752, 468
Блок 4 = Изменения: 413, 208, 1601, 1657, 409, 385, 1690, 444, 445, 1695, 1696, 1697, 1701, 1704, 1708, 407, 408, 1709, 1710, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, 1722, 453
Блок 5 = Изменения: 1680, 1727, 1731, 1732, 1733, 1738, 1743, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1817, 1358, 1758
Блок 6 = Изменения: 1772, 1774, 1775, 1777, 1778 (единствено частта, изменяща ред SEC 01 214), 1780, 1782, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812
Блок 7 = Изменения: 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
Блок 8 = Изменения: 1783, 1784
Блок 9 = Изменения: 1785, 1786, 1787, 1362, 1363, 1364, 1365, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795
Блок 10 = Изменения: 1796, 1366, 1798, 1799, 1800, 1367, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1368
Блок 11 = Изменения: 402, 403, 404, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 406, 421, 422, 423, 424, 387, 425, 460
Блок 12 = Изменения: 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1580, 1581, 1582, 1583, 1593, 1608, 1631, 1632, 1636, 1640, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1653, 1659, 1660, 1664, 1665, 1667, 1668, 1669, 1670, 30, 1676, 1747, 1748, 1594, 1654, 1655, 1656, 1602, 1603, 1604, 276, 1613, 335, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1571, 1757, 1635, 1637, 1638, 1639, 11, 1649, 1650, 1651, 1652, 1666, 1674, 1675, 1677, 1678, 1681, 1753, 1692, 1693, 1705, 1706, 1707, 1728, 1729, 1730, 1740

 5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година — всички раздели 

Доклад: Daniele Viotti и Paul Rübig (A8-0313/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 12EFDDразд.
1-
2-
40revGUE/NGLЕГ-46, 527, 92
§ 254ENF-
след § 23EFDD-
§ 341revGUE/NGL-
§ 542revGUE/NGLразд.
1/ЕГ+515, 101, 52
2-
3/ЕГ+546, 109, 18
след § 54EFDDразд.
1/ПГ+585, 62, 26
2/ПГ-161, 491, 13
21GUE/NGL-
§ 648GUE/NGLЕГ-200, 463, 8
след § 636GUE/NGLПГ+347, 281, 36
след § 719GUE/NGLПГ-60, 561, 45
20GUE/NGLПГ-53, 594, 24
§ 855ENFПГ-69, 567, 26
след § 85EFDD-
§ 943revGUE/NGL-
след § 1247GUE/NGLразд.
1+
2-
след § 1829GUE/NGL+
§ 2356зENF-
45GUE/NGL-
§оригинален текстразд.
1/ПГ+507, 144, 16
2/ПГ+443, 190, 23
след § 246EFDDразд.
1-
2-
след § 2522GUE/NGLразд.
1+
2/ЕГ-255, 387, 30
3+
§ 3344зGUE/NGL-
след § 3623GUE/NGL-
24GUE/NGL-
25GUE/NGLПГ+582, 75, 11
26GUE/NGL-
27GUE/NGL+
§ 3846revGUE/NGL-
§ 4157зENF-
§ 4558зENF-
§ 48§оригинален текстПГ+519, 136, 14
след § 5516PPEПГ-303, 319, 45
§ 5759ENFПГ-97, 555, 7
§оригинален текстПГ+516, 97, 51
§ 617EFDD-
след § 618EFDDПГ-275, 381, 10
60ENF-
§ 6261ENF-
31GUE/NGL-
след § 6332GUE/NGL-
§ 65§оригинален текстПГ+510, 117, 41
§ 66§оригинален текстПГ+548, 80, 40
след § 6618повече от 38 членове на ЕПразд.
1+
2-
след § 6953S&DПГ-300, 324, 46
§ 70§оригинален текстразд.
1/ПГ+412, 178, 75
2/ПГ+313, 281, 67
след § 7128GUE/NGL-
§ 7262ENF-
§ 739EFDD-
§ 7463ENFПГ-87, 536, 43
10EFDD-
след § 7411EFDDПГ-166, 419, 83
12EFDDПГ-90, 523, 48
13EFDD-
след § 7830GUE/NGLразд.
1+
2-
§ 79 и след § 7933GUE/NGLПГ+336, 290, 36
51повече от 38 членове на ЕППГ
17ALDEПГ
1Verts/ALEПГ+345, 267, 34
37GUE/NGLПГ-177, 403, 77
38GUE/NGLПГ-200, 422, 36
39GUE/NGLПГ-139, 449, 73
§ 8014EFDDПГ-125, 457, 77
§ 8134GUE/NGL-
49Verts/ALEПГ-149, 417, 99
15EFDDПГ-248, 402, 14
след § 8352S&DПГ+398, 222, 42
§ 84§оригинален текстПГ+509, 121, 28
§ 8550Verts/ALE-
§ 9335GUE/NGL-
§ 9564ENFПГ-66, 588, 12
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+389, 158, 123
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE:изменения 1, 17, 33, 49, 51
S&D:изменения 52, 53
PPE:изменение 16; § 84
ECR:§§ 66, 70, 84
ENF:изменения 55, 59, 63, 64
GUE/NGL:изменения 19, 20, 25, 33, 36, 37, 38, 39; §§ 23, 48, 65
EFDD:изменения 4, 8, 11, 12, 14, 15; § 84
ALDE:изменения 17, 51; § 57
Искания за гласуване поотделно
S&D:§ 70
Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
§ 23
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „приветства ангажимента за обновен дневен ред на Съюза в областта на отбраната, по-точно чрез споразумението относно Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната;“ и „с Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и“
2-ра част:тези думи
S&D:
изменение 42rev
1-ва част:„подчертава, че младежката безработица продължава да бъде неприемливо висока в някои държави членки, особено в икономически изостаналите региони, и че положението на незаетите с работа, учене или обучение млади хора (NEET) и на дълготрайно безработните лица е особено тревожно; подчертава, че младите хора са най-застрашени от бедност и социално и икономическо изключване; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост над равнището, предложено от Комисията; подчертава, че това увеличение в никакъв случай не следва да се разглежда като предоставяне на бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост, одобрени в контекста на междинното преразглеждане на МФР, на ранен етап от нейното изпълнение, и настоятелно призовава“
2-ра част:„за преобразуване на тази инициатива в план за заетостта, свързан със социален и екологичен обществен план за Европа, който да ангажира“
3-та част:„държавите членки да повишат равнището на усвояване на финансирането и да създадат повече качествени работни места за младите хора;“
§ 70
1-ва част:„приветства стартирането на инициативата „Discover EU“ през 2018 г. и раздаването на 15 000 билета Interrail на европейски граждани на 18-годишна възраст, както и предложението на Комисията за отпускане на 700 милиона евро за МФР за периода 2021 – 2027 г., което се съчетава добре с амбициите на Съюза за насърчаване на образователната мобилност, активното гражданство, социалното приобщаване и солидарността сред всички млади хора;„ “взема решение да продължи съответното подготвително действие през 2019 г.“
2-ра част:„и е решен да го продължи и през 2020 г.;“
ALDE:
изменение 2
1-ва част:„припомня, че в основата на приоритетите за бюджета на ЕС следва да бъдат: устойчивият растеж, иновациите, конкурентоспособността, сигурността, справянето с първопричините за бежанските и миграционните потоци, управлението на бежанските и миграционните потоци, борбата с изменението на климата и преходът към устойчива енергия, както и специално внимание към младите хора“
2-ра част:„и борбата срещу бедността;“
изменение 4
1-ва част:„припомня необходимостта от воденето на решителна борба срещу бедността“
2-ра част:„и подчертава колко е важно да се предоставят достатъчно ресурси на ЕСФ, за да се даде възможност на държавите членки да прилагат схеми за минимален доход за ефективни действия срещу бедността;“
изменение 6
1-ва част:„подчертава необходимостта от предприемането на решителни действия срещу бедността във всички държави членки:“
2-ра част:„укрепва за тази цел ЕСФ, за да позволи на държавите членки да въведат схеми за минимални доходи;“
изменение 18
1-ва част:„подчертава необходимостта от адекватно равнище на бюджетните кредити за агенциите, които ще изпълняват нови допълнителни задачи,“
2-ра част:„като Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и увеличената му работна натовареност през 2019 г. във връзка със здравето на растенията, пестицидите и новите храни;“
изменение 22
1-ва част:„подчертава със съжаление, че бедствията по принцип засягат тези, които разполагат с по-малко средства да се защитят,“
2-ра част:„независимо дали става въпрос за хора или държави;“
3-та част:„отбелязва, че реакцията при природни или причинени от човека бедствия следва да бъде възможно най-бърза, така че вредите да са минимални и хората и имуществото да могат да бъдат спасени;“ подчертава необходимостта от допълнително увеличаване на средствата, особено по бюджетните редове, свързани с предотвратяването и готовността за бедствия в рамките на Съюза, като се отчитат по-специално пожарите в Гърция, Испания и Португалия (довели до трагична загуба на човешки живот), които оказаха драматично и значително въздействие върху хората;“
изменение 30
1-ва част:„счита, че в своята резолюция от 18 април 2018 г. относно политиката на етично поведение на Комисията, Парламентът изрази своята загриженост във връзка с процедурите за назначаването на нейните висши служители; „ “отново призовава Комисията да преразгледа преди края на 2018 г. своята административна процедура за назначаване на висши длъжностни лица с цел да се гарантира в пълна степен, че биват подбирани най-добрите кандидати в рамка на максимална прозрачност и равни възможности;“
2-ра част:„призовава Комисията също така да преразгледа политиките си за наемане на длъжностни лица в общ смисъл с цел да се избегнат конфликти на интереси, каквито бяха отбелязани от неправителствени организации;“
S&D, ALDE:
изменение 47
1-ва част:„припомня значението на Турция, като съседна на Съюза страна, по-специално за стабилността в региона, и подчертава необходимостта тази страна да зачита международното право в региона и да се върне към процес на реформи, който да гарантира благоденствието на нейните граждани и пълното зачитане на всички техни права“;
2-ра част:„потвърждава своята позиция за замразяване на съответните средства по ИПП II и подчертава, че няма да бъдат намалявани, нито пренасочвани никакви средства по начин, който би бил в ущърб на турските граждани и турското гражданско общество;“

 6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет 

Доклад: Marco Valli (A8-0300/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за отказ от освобождаване от отговорност
гласуване: решение (текстът като цяло)+
Предложение за резолюция
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+635, 9, 21

 7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) 

Доклад: Bart Staes (A8-0299/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Решение относно освобождаването от отговорност
гласуване: решение (текстът като цяло)ЕГ-186, 317, 164
Предложение за резолюция
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+547, 108, 14

 8. Подкрепа за структурните реформи в държавите членки ***I 

Доклад: Lambert van Nistelrooij и Constanze Krehl (A8-0316/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: предложение на КомисиятаПГ-74, 550, 42

 9. Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия * 

Доклад: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+577, 67, 23

 10. Започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия * 

Доклад: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+577, 68, 23

 11. Започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия * 

Доклад: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+571, 66, 23

 12. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I 

Доклад: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване „ан блок“1-10
12-14
16-17
20
23-25
29-32
36
38-45
47-51
53
55
57-59
65-73
75
85-86
88-90
комисия+
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно11комисияПГ+342, 301, 26
18комисияразд.
1+
2/ПГ-329, 336, 3
19комисияразд.
1+
2/ЕГ+433, 213, 13
21комисияпоотд./ЕГ+482, 164, 14
27комисияразд.
1+
2/ЕГ-169, 475, 14
33комисияразд.
1+
2/ЕГ+398, 253, 13
34комисияразд.
1+
2/ЕГ+416, 224, 16
35комисияпоотд.+
37комисияпоотд.+
52комисияпоотд./ЕГ+473, 179, 3
56комисияпоотд.+
61комисияпоотд./ЕГ+417, 231, 8
62комисияпоотд.+
63комисияразд.
1+
2+
77комисияпоотд.+
84комисияразд.
1+
2+
87комисияразд.
1+
2+
член 3, алинея 1, точка 246комисия-
139=
145rev2=
EFDD
GUE/NGL
ПГ-118, 527, 21
член 4, § 1, алинея 191EFDDПГ-117, 495, 47
95EFDD-
118СЧPPE+
54СЧкомисия
член 4, § 1, алинея 2102ALDEЕГ-266, 382, 16
54СЧ=
118СЧ=
комисия
PPE
+
96EFDD-
член 4, § 1, след алинея 254СЧкомисияразд.
1/ЕГ+401, 247, 13
2/ПГ-114, 546, 3
118СЧPPEразд.
1
2
член 4, § 254СЧкомисия+
97EFDD
член 4, след § 2151GUE/NGLПГ-200, 455, 9
119PPEЕГ+484, 171, 6
54СЧкомисия
след член 5103Verts/ALEПГ-184, 457, 13
член 7, § 1, след буква в140EFDDПГ+354, 274, 23
след член 7146GUE/NGLразд.
1/ПГ+574, 52, 34
2/ПГ-178, 459, 23
член 8, § 2, алинея 1120PPEПГ-229, 427, 5
60комисия+
член 8, § 3104Verts/ALE-
64комисияразд.
1+
2-
член 8, след § 392EFDDПГ-36, 577, 51
член 10, § 1, след буква б141EFDDПГ-234, 415, 14
Член 10, след § 1148GUE/NGL-
член 15, §§ 1 и 274СЧкомисия+
106СЧENF
член 15, след § 2149GUE/NGLПГ-158, 491, 7
150GUE/NGLПГ+597, 62, 3
член 15, § 3, букви а, б, след буква б74счкомисия+
106СЧENF
член 15, § 3, буква в74СЧзкомисия+
121PPEПГ
106СЧENF
член 17, § 1, алинея 276комисияПГ+492, 158, 7
98EFDD
член 17, § 1, след алинея 2122PPEПГ-245, 397, 13
Приложение І, част А, тире 1, [съдове за храна]124rev/СЧPPE-
78СЧкомисияразд.
1+
2+
130повече от 38 членове на ЕП
Приложение І, част А, тире 2, [Чаши за напитки]78СЧ=
124rev/СЧ=
комисия
PPE
+
99EFDD
131повече от 38 членове на ЕППГ
107ENF
Приложение І, част А, след тире 2 [Бутилки за напитки]93СЧ=
142=
EFDD,
EFDD
ПГ-163, 481, 10
Приложение І, част А, след тире 2 [Пликове и опаковки; бутилки за напитки; балони]93СЧEFDDПГ-118, 533, 4
Приложение І, част А, след тире 2 [Мокри кърпички]93СЧ=
152=
EFDD,
GUE/NGL
ПГ-164, 490, 5
Приложение І, част А, след тире 2
[Стреч фолио]
153GUE/NGL-
Приложение І, част А, след тире 2 [пластмасови торбички]93СЧEFDDПГ-41, 605, 18
123PPE-
Приложение І, част Б, тире 2108зENFПГ-42, 611, 6
133revповече от 38 членове на ЕППГ-66, 564, 28
132revповече от 38 членове на ЕППГ-119, 495, 39
79комисияПГ+462, 167, 29
109ENFПГ
Приложение І, част Б, тире 3110зENFПГ-46, 606, 3
134revповече от 38 членове на ЕППГ-67, 562, 26
135revповече от 38 членове на ЕППГ-119, 497, 37
80комисияПГ+465, 161, 27
111ENFПГ
Приложение І, част Б, след тире 3154GUE/NGL-
Приложение І, част Б, тире 4112зENFПГ-48, 602, 5
Приложение І, част Б, тире 5113зENFПГ-49, 601, 6
136повече от 38 членове на ЕППГ-89, 537, 32
114ENF-
Приложение І, част Б, тире 6115зENFПГ-59, 573, 23
81комисияПГ+450, 173, 28
Приложение І, част Б, след тире 6143EFDDПГ-83, 534, 26
82=
116=
комисия,
ENF
-
83=
117=
комисия,
ENF
ПГ+609, 23, 19
155GUE/NGLЕГ-144, 500, 16
156GUE/NGL-
157GUE/NGL-
158GUE/NGL-
Приложение І, след част Б105Verts/ALE
Приложение І, част В, след тире 1100EFDD-
Приложение І, част Г, тире 3125зPPEПГ+379, 270, 8
Приложение І, част Д, тире 594зEFDDПГ-29, 611, 10
Приложение І, част Д, тире 7126зPPEПГ-243, 401, 7
Приложение І, част Е, след тире 1101EFDD-
съображение 8128повече от 38 членове на ЕППГ-116, 484, 45
съображение 915комисия-
144GUE/NGLПГ-158, 477, 21
137EFDDПГ-157, 474, 24
129повече от 38 членове на ЕП-
след съображение 12138EFDDПГ-72, 576, 11
22комисия-
след съображение 13147GUE/NGL-
26комисияЕГ+611, 35, 8
съображение 1528комисия+
127PPE
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+571, 53, 34
Искания за поименно гласуване
EFDD:изменения 91, 92, 93, 94, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
GUE/NGL:изменения 11, 18 (2-ра част), 54 (2-ра част), 121, 144, 145, 146, 149, 150, 151
ENF:изменения 108, 110, 112, 113
Verts/ALE:изменения 76, 79, 80, 81, 83/117, 94, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 120, 122, 125, 126, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Искания за гласуване поотделно
PPE:изменения 22, 61, 62, 82
GUE/NGL:изменения 11, 21, 52, 76, 77, 79 et 80
ENF:изменения 35, 37, 56
S&D:изменение 11
Verts/ALE:изменения 21, 46
Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 19
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „за да се осигури отговорно обезвреждане и да се покрият разходите за почистване на отпадъците. С цел да се потърси решение на значителните по размер разходи за събиране и сортиране, които понастоящем са за сметка на данъкоплатците, схемите за разширена отговорност на производителя следва да покриват разходите за почистване на отпадъците и разходите за подходяща инфраструктура за събиране на отпадъците.“
2-ра част:тези думи
изменение 63
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „включително разходите за почистване на отпадъците“
2-ра част:тези думи
GUE/NGL:
изменение 18
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „без да се нарушава член 18 от Директива 94/62/ЕО и“
2-ра част:тези думи
изменение 33
1-ва част:„За да се предотвратят замърсяването с отпадъци и други неправилни форми на обезвреждане, водещи до морски отпадъци, съдържащи пластмаси, потребителите трябва да бъдат надлежно информирани за най-подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или за вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за добрите практики по отношение на обезвреждането на отпадъци и за въздействието върху околната среда на лошите практики за обезвреждане, както и за съдържанието на пластмаси в определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, за да се стимулира отговорно поведение на потребителите при правилното обезвреждане на отпадъци.„ “Поради това държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат мерки за повишаване на осведомеността, с които се гарантира, че такава информация се предоставя на потребителите.„ “Тази информация следва да включва въздействието от неправилното обезвреждане на отпадъците върху канализационната мрежа.„ “Информацията не трябва да съдържа рекламно съдържание, насърчаващо употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба.„ “Държавите членки следва да могат да избират най-подходящите мерки въз основа на естеството на продукта или неговата употреба.„ “Борбата с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е споделено усилие на компетентните органи, производителите и потребителите.„ “Производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, следва да покриват разходите за мерките за повишаване на осведомеността като част от тяхното задължение за разширена отговорност на производителя.“
2-ра част:„Производителите следва да бъдат насърчавани да използват своето пазарно влияние, за да стимулират и налагат устойчиво и кръгово потребление и използване на продуктите.“
изменение 34
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „проучване за осъществимостта във връзка с производството на биоразградими/компостируеми риболовни съоръжения“
2-ра част:тези думи
изменение 54 [член 4, § 1, след алинея 2]
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „За продуктите, обхванати от Директива 94/62/ЕО, тези мерки не засягат член 18 от посочената директива.“
2-ра част:тези думи
изменение 78
1-ва част:„Примери за съдове, които не са пластмасови съдове за храна за еднократна употреба, обхванати от части А, Д и Ж от настоящото приложение:“ – Съдове за храна, които съдържат сушена храна или храна, която се продава студена, като тази храна се нуждае от по-нататъшна подготовка – Съдове за храна, съдържащи храна в порции за повече от един човек – Съдове за храна с порция храна за един човек, които не се продават поединично“
2-ра част:тези думи
изменение 84
1-ва част:„Съдове за храни и напитки, направени от експандиран полистирен, използвани за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация от съда както на място, така и за изнасяне от обекта,“
2-ра част:„без по-нататъшна подготовка.“
изменение 87
1-ва част:Пликове и опаковки, направени от гъвкав материал, съдържащи храни,
2-ра част:„предназначени за незабавна консумация от плика или опаковката, без по-нататъшна подготовка“
изменение 118
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „Мерките, приети съгласно настоящия параграф, са пропорционални и недискриминационни. За продуктите, обхванати от Директива 94/62/ЕО, тези мерки не засягат член 18 от посочената директива.“
2-ра част:тези думи
изменение 146
1-ва част:„Държавите членки предотвратяват използването на опасни химикали в състава на дамските превръзки, тампоните и апликаторите за тампони, изброени в част Г от приложението.“
2-ра част:„Държавите членки гарантират наличието на своята територия на широко разпространени и ценово достъпни повторно използваеми менструални продукти, по-специално в големите вериги за търговия на дребно и в аптеките;“
ALDE:
изменение 27
1-ва част:„Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализацията или друго неправилно освобождаване в околната среда. Обезвреждането чрез канализацията може в допълнение да нанесе значителни икономически щети на канализационните мрежи чрез запушване на помпите и запушване на тръбите. За тези продукти често съществува значителен недостиг на информация относно характеристиките на материалите в тях и подходящите варианти за обезвреждане. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често неправилно се обезвреждат чрез канализацията или по друг начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка и на мерки за повишаване на осведомеността. Маркировката трябва да информира потребителите за подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда в резултат на неправилно обезвреждане, за наличието на пластмаси в продукта и за възможността за рециклирането му. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи хармонизиран формат за маркировката и при това определяне тя следва, при необходимост, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност, ясно разбиране и недопускане на подвеждаща информация, като следва да разгледа също така действащите доброволни споразумения.“
2-ра част:„По отношение на риболовните съоръжения следва да се прилагат изискванията за маркировка, приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009. Държавите членки следва да прилагат Доброволните насоки на ФАО относно маркирането на риболовните съоръжения.“
Verts/ALE:
изменение 64
1-ва част:Целият текст с изключение на думата: „събраните“
2-ра част:тази дума
Разни
Андреа Коцолино оттегли подписа си от изменение 130.

 13. Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I 

Доклад: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение246комисияПГ+530, 50, 66

 14. Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I 

Доклад: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията297EFDD-
Временно споразумение
Временно споразумение298комисияПГ+555, 67, 20

 15. Използване на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I 

Доклад: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение44комисияПГ+500, 103, 41
Изявление на Парламента и на Съвета45комисияЕГ+489, 105, 41

 16. Хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки * 

Доклад: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Член 1, §1, точка 1
Директива 92/83/ЕИО, член 3, § 1
2PPEЕГ+324, 297, 10
след съображение 21PPEЕГ+327, 300, 8
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+556, 51, 23

 17. Подновяване на разрешителното за генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 

Предложение за резолюция B8-0490/2018

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0490/2018
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+402, 188, 26
Искания за поименно гласуване
ENF:окончателно гласуване
Verts/ALE:окончателно гласуване

 18. Разрешително за генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 

Предложение за резолюция B8-0491/2018

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0491/2018
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+403, 179, 28
Искания за поименно гласуване
ENF:окончателно гласуване
Verts/ALE:окончателно гласуване
Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност