Zoznam 
Zápisnica
PDF 1345kWORD 67k
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg
Výsledky hlasovaní

 Použité skratky a značky

 1. Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa 

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: návrh rozhodnutia+

 2. Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej 

Správa: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: návrh rozhodnutia+

 3. Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa 

Správa: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: návrh rozhodnutia+

 4. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

Návrhy PN (väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu))

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Blok 1+
01 02 01288OH+
01 02 01595OH
01 02 05596OH-
01 02 06560HPM-52, 593, 21
01 02 07561HPM-72, 562, 32
02 01 04 05528OH-
02 01 06 01598OH-
02 02 011569OH+
02 02 01599OH
02 02 021570OH+
02 02 02600OH
02 03 02 02601OH-
02 04 02 031578OH+
02 04 02 03602OH
02 07 01734OH-
02 07 01527OH-
04 03 01 051587OH/EH+552, 109, 0
04 03 01 05865OH
04 03 11206OH-
04 03 54224OH-
06 02 02273OH+
06 02 02664OH
06 02 03 01665OH-
06 02 04666OH-
06 03 07 3168OH+
06 03 07 31671OH
06 03 07 3269OH+
06 03 07 32672OH
08 01 06 0384OH+
08 01 06 03603OH
08 02 01 04536OH-
08 02 02 031622OH+
08 02 02 03604OH
08 02 061629OH+
08 02 06605OH
08 03 01 0198OH+
08 03 01 01615OH
09 03 04107OH+
09 03 04551OH
12 02 04910OH+
12 02 04606OH
12 02 05909OH+
12 02 05607OH
12 02 06908OH+
12 02 06608OH
14 05558OH-
15 02 01 011661OH+
15 02 01 01555OH
18 05 03 01125OH+
18 05 03 01573OH
24 03549OH-
32 02 01 031745OH+
32 02 01 03552OH
04 02 60537OH-
04 02 601140OH-
04 02 611141OH-
04 02 61522OH-
04 02 621142OH-
04 02 62518OH-
04 02 641585OH+
04 02 64729OH
04 02 64538OH
04 02 65197OH-
04 02 66221OH-
04 02 67222OH-
04 02 68223OH-
04 06 011595OH+
04 06 01544OH-
13 03 60543OH-
13 03 61520OH-
13 03 62519OH-
13 03 63556OH-
13 03 69231OH-
13 03 70232OH-
13 03 71233OH-
13 03 72234OH-
13 04 60521OH-
13 04 62235OH-
13 08 01732OH-
13 08 01546OH-
13 08 01220OH-
.Blok 2+
05 02 09 08866OH-
05 02 11 04548HPM-77, 536, 59
05 02 11 04667OH-
05 02 12 01668HPM-122, 539, 6
05 02 15 07669OH-
05 03 02 50323OH+
05 03 02 50553OH
05 03 10670HPM-128, 532, 7
07 01 04 01574OH-
07 02 011609OH+
07 02 01547OH
07 02 01594OH
07 02 021610OH+
07 02 02593OH
07 02 52592OH-
11 06 62 01619OH-
11 06 63 01620OH-
11 06 64621OH-
34 01 04 01583OH-
.Blok 3+
15 01 04 0217OH+
15 01 04 02673OH
15 01 06 02674OH-
15 04 021673OH+
15 04 02687OH+
15 04 04735OH-
15 04 04880OH-
17 03 01364OH+
17 03 01236OH
17 04 01314OH+
17 04 01578OH
17 04 02315OH+
17 04 02577OH
17 04 04317OH+
17 04 04576OH
18 01 04 01569OH-
18 02 03530OH-
18 02 041815OH+
18 02 04568OH
18 02 051684OH+
18 02 05567OH
18 03 01 021687OH+
18 03 01 021316HPM-313, 341, 17
18 03 52241HPM-179, 480, 9
23 03 01 01575HPM-132, 516, 24
23 03 02 01585HPM-132, 508, 22
33 02 07506OH+
33 02 07871OH
33 02 07251OH
33 02 07566HPM
33 02 07744OH
33 02 52252HPM-185, 476, 10
33 02 53253HPM-164, 494, 12
33 03 05922OH+
33 03 05745OH
.Blok 4+
01 03 02412OH+
01 03 02597HPM
19 01 04 01410OH+
19 01 04 01531OH
19 01 04 02572OH-
19 02 011689OH+
19 02 01242HPM-366, 267, 35
19 02 01524OH
19 02 02243OH-
19 03 01 01571OH-
19 03 01 02529OH-
19 03 01 03570OHVS
19 03 01 04411OH+
19 03 01 04532OH
19 03 01 07680OH+
19 03 01 07748HPM
19 03 02526OH-
19 06 011691OH+
19 06 01749HPM
20 02 01557OH-
21 02 0116941+
2/EH+453, 182, 25
3+
21 02 07 011698OH+
21 02 07 01616OH
21 02 07 021699OH+
21 02 07 02617OH
21 02 07 0317001+
2+
21 02 07 03610OH
21 02 07 051702OH+
21 02 07 05618OH
21 02 07 06247HPM-146, 496, 28
21 02 08 0117031+
2+
3+
4+
22 02 03 011711OH+
22 02 03 01759HPM
22 02 03 021712OH+
22 02 03 02760HPM
22 04 01 0417181/HPM+516, 120, 32
2/HPM-100, 516, 47
22 04 01 04534OH
23 02 011723OH+
23 02 011346HPM-300, 354, 10
23 02 02582OH-
23 03 02 02584OH-
.Blok 5+
01 01 01958OH-
01 01 02 11976OH-
02 01 02 11971OH-
03 01 02 11977OH-
04 01 02 11978OH-
05 01 02 11979OH-
06 01 02 11980OH-
07 01 02 11981OH-
08 01 02 11983OH-
09 01 01966OH-
09 01 02 11984OH-
11 01 02 11985OH-
12 01 01968OH-
12 01 02 11986OH-
13 01 02 11987OH-
14 01 01970OH-
14 01 02 11988OH-
15 01 02 11989OH-
16 01 01973OH-
16 01 02 0341OH+
16 01 02 03991OH
16 01 03 03993OH-
17 01 02 11995OH-
18 01 02 11996OH-
19 01 02 111137OH-
19 01 03 021139OH-
20 01 02 11999OH-
20 01 03 021001OH-
21 01 02 111002OH-
21 01 03 021004OH-
22 01 02 111007OH-
22 01 03 021009OH-
23 01 02 111010OH-
24 01 079131/EH+554, 105, 3
2/EH-346, 301, 12
24 01 07540OH
24 01 09559OH-
25 01 01 031724OH+
25 01 01 031012OH
25 01 02 011013OH-
25 01 02 031725OH+
25 01 02 03784OH
25 01 02 111015OH-
25 01 02 131726OH+
25 01 02 131016OH
26 01 011017OH-
26 01 02 111018OH-
26 01 22 011734OH+
26 01 22 011022OH
26 01 22 021735OH+
26 01 22 021023OH
26 01 22 02869OH
26 01 22 031024OH-
26 01 22 041025OH-
26 01 23 011736OH+
26 01 23 011027OH
26 01 23 021737OH+
26 01 23 021039OH
26 01 23 02870OH
26 01 23 031040OH-
26 01 23 041041OH-
27 01 011047OH-
27 01 02 111048OH-
28 01 02 111049OH-
29 01 02 111051OH-
30 01 13 011144OH-
30 01 15 01763OH-
30 01 16 011052OH-
31 01 011742OH+
31 01 011053OH
31 01 01675HPM
31 01 02 111054OH-
31 01 07 01676HPM-121, 526, 18
31 01 08 011744OH+
31 01 08 01677HPM
32 01 02 111056OH-
33 01 02 111058OH-
34 01 02 111060OH-
S 03 01 01349OH-
S 03 01 15690OH-
S 03 01 15350OH-
.Blok 6HPM+477, 141, 54
1 0 0 0515HPM-142, 486, 38
1 0 0 01212OH-
1 0 0 41771OH+
1 0 0 41213OH
1 0 0 4516HPM-175, 465, 29
1 0 0 51214OH-
1 0 0 61215OH-
1 0 0 6798HPM-65, 576, 15
1 0 21217OH-
1 0 3 01218OH-
1 2 0 01773OH+
1 2 0 01220OH
1 4 0 01221OH-
1 4 0 01359HPM-336, 318, 14
1 6 1 21776OH+
1 6 1 21222OH
2 0 0 01224OH-
2 0 0 71225OH-
2 0 0 7807OH-
2 0 0 7882OH-
2 0 2 21227OH-
2 1 21231OH-
2 1 61233OH-
2 1 6525HPM-136, 471, 59
2 3 71236OH-
2 3 81237OH-
3 0 0810OH-
3 0 01238OH-
3 0 0878OH-
3 0 21239OH-
2 1 41778OH+
3 0 4 01240OH
3 0 4 21779OH+
3 0 4 21241OH
3 2 01360HPM-333, 320, 15
3 2 4 21028OH-
3 2 4 3523OH-
3 2 4 31029OH-
3 2 4 3879OH-
3 2 51032OH-
4 0 01781OH+
4 0 01033OH
4 0 21034OH-
4 0 2517OH-
4 0 2814HPM-93, 549, 23
4 0 31035OH-
4 2 21036OH-
4 4 01037OH-
4 4 21038OH-
1 0 0 01426OH-
1 1 0 01172OH-
1 3 3 11174OH-
2 0 0 01175OH-
2 0 1 01176OH-
2 1 11177OH-
2 1 31178OH-
2 2 0 01179OH-
2 2 0 41181OH-
2 2 1 31183OH-
.Blok 7HPM+513, 155, 2
1 6 2173OH+
1 6 2875OH
2 0 0 01197OH-
2 0 0 71198OH-
2 0 2 2177OH+
2 0 2 21200OH
2 1 2180OH+
2 1 21204OH
2 1 61206OH-
2 7 4 1881OH-
.Blok 8HPM+537, 118, 11
2 0 0 01156OH-
2 0 0 71157OH-
2 1 61164OH-
.Blok 9HPM+482, 131, 52
1 0 0 41061OH-
1 4 2 0873OH-
1 4 2 01361OH/EH-209, 453, 0
2 0 0 01070OH-
2 0 2 21788OH+
2 0 2 21073OH
2 0 2 4874OH-
2 1 61078OH-
2 5 4 01080OH-
.Blok 10HPM+527, 137, 6
1 0 0 41088OH-
1 4 0 01797OH+
1 4 0 01090OH
1 6 2877OH-
2 0 0 01097OH-
2 0 2 21098OH-
2 1 61102OH-
2 5 4 01105OH-
1 2 0 0188OH/EH-280, 381, 0
1 2 0 01369OH-
2 0 0 01147OH-
S 1189OH/EH-236, 419, 4
S 11370OH-
2 0 01186OH-
3 0 4 11371OH-
.Blok 11HPM+492, 172, 7
1 2 0 0414OH+
1 2 0 0872OH
1 4 0405OH+
1 4 01117OH
2 0 0 01118OH-
3 0 0 0426OH+
3 0 0 01126OH
3 0 0 1427OH+
3 0 0 1876OH
3 0 0 2428OH+
3 0 0 21125OH
3 0 0 3849OH-
3 0 0 31129OH-
3 0 0 4429OH+
3 0 0 41130OH
.Blok 12HPM+473, 172, 26
02 02 77 37563OH
02 02 77 37612OH
02 02 77 37627OH
02 02 77 38628OH
02 02 77 39629OH
02 02 77 41631OH
02 04 77 03717OH
02 04 77 03533OH
04 03 77 27611OH
04 03 77 28225HPM
04 03 77 28613OH
04 03 77 28614OH
04 03 77 28630OH
04 03 77 28632OH
04 03 77 29226OH
04 03 77 29633OH
04 03 77 30227OH
04 03 77 32635OH
04 03 77 31212OH
04 03 77 31228OH
04 03 77 31634OH
04 03 77 32229OH
04 03 77 34214OH
12 02 77 07724OH
12 02 77 07654OH
15 02 77 20726OH
15 02 77 23642HPM
15 02 77 23643OH
21 02 07 11662OH
01 02 77 01562HPM
01 02 77 02626OH
13 03 77 25638OH
05 08 77 17636OH
05 08 77 17637OH
05 08 77 17639OH
05 08 77 18640OH
05 08 77 19641HPM
07 02 77 49542OH
07 02 77 49550OH
11 06 77 18622OH
11 06 77 19623HPM
11 06 77 20624HPM
11 06 77 21625OH
17 04 77 07953OH
17 04 77 07554OH
17 04 77 07581OH
17 04 77 07653OH
15 04 77 20539OH
15 04 77 2138OH
17 03 77 29237OH
17 03 77 29545OH
17 03 77 29564HPM
17 03 77 36651OH
17 03 77 29586OH
17 03 77 36650OH
17 03 77 29587OH
17 03 77 34648OH
17 03 77 29588OH
17 03 77 32647OH
17 03 77 29589OH
17 03 77 30646OH
17 03 77 29644OH
17 03 77 29591OH
17 03 77 29590OH
17 03 77 29645OH
17 03 77 30238OH
17 03 77 35649OH
17 03 77 30565OH
17 03 77 31239OH
17 03 77 38652OH
17 03 77 32240OH
18 02 77 03655OH
18 02 77 03656OH
18 02 77 06657HPM
18 02 77 07658OH
33 02 77 17254OH
33 02 77 17663OH
33 02 77 18255OH
33 02 77 19256OH
33 02 77 20257OH
33 02 77 21258OH
33 02 77 22259OH
33 02 77 23260OH
20 02 77 03244HPM
21 02 07 06659OH
21 02 07 07660OH
21 02 07 10661OH
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
PPE:Bloky 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
S&D:PN 242 (len o opätovne predloženej časti s poznámkami: „z toho LGBTQI osoby“), 1316 (len o opätovne predložených poznámkach), 1346 (len o opätovne predložených poznámkach; všetky poznámky okrem „ suma vo výške 186,2 miliónov EUR ... potravinová pomoc vo svetovom meradle“), 1359, 1360
Verts/ALE:PN 241, 247, 252, 253
GUE/NGL:PN 525, 515, 516, 560, 561, 597, 548, 668, 641, 670, 623, 624, 642, 564, 657, 575, 585, 675, 676, 677, 566, 225, 244, 252, 1718
ENF:PN 748, 749, 759, 760, 798, 814
Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 1694:
1.časťČíselné údaje a poznámky okrem slov: „a plánované rodičovstvo, cieľom je podporiť práva žien a dievčat na sexuálne a reprodukčné zdravie a služby„ a „dekriminalizovať umelé prerušenie tehotenstva,“
2.časťtieto slová: „a plánované rodičovstvo, cieľom je podporiť práva žien a dievčat na sexuálne a reprodukčné zdravie a služby„
3.časťtieto slová: „a dekriminalizovať umelé prerušenie tehotenstva“
PN 1700:
1.časťČíselné údaje
2.časťPoznámky
PN 1703:
1.časťČíselné údaje a poznámky okrem slov: „vrátane poskytovania komplexnej sexuálnej výchovy, ako aj služieb sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, čo umožní MVO, aby poskytovali informácie“, „služby na účely legálneho umelého prerušenia tehotenstva a obhajovali bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva vo svojich krajinách“ a „intervencie a obmedzenie dosahu globálneho umlčiavacieho pravidla výrazným zvýšením financovania organizácií v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, najmä financovania osobitne určeného na zabezpečenie prístupu ku kontrole pôrodnosti a k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva, s použitím vnútroštátnych prostriedkov aj prostriedkov EÚ na rozvojovú pomoc, s cieľom nahradiť nedostatok finančných prostriedkov, ktorý vznikol v dôsledku krokov Trumpovej vlády smerujúcich k zastaveniu financovania organizácií poskytujúcich rozvojovú pomoc v oblasti služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.“
2.časťtieto slová: „vrátane poskytovania komplexnej sexuálnej výchovy, ako aj služieb sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, čo umožní MVO, aby poskytovali informácie“
3.časťtieto slová: „služby na účely legálneho umelého prerušenia tehotenstva a obhajovali bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva vo svojich krajinách“
4.časť:tieto slová: „intervencie a obmedzenie dosahu globálneho umlčiavacieho pravidla výrazným zvýšením financovania organizácií v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, najmä financovania osobitne určeného na zabezpečenie prístupu ku kontrole pôrodnosti a k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva, s použitím vnútroštátnych prostriedkov aj prostriedkov EÚ na rozvojovú pomoc, s cieľom nahradiť nedostatok finančných prostriedkov, ktorý vznikol v dôsledku krokov Trumpovej vlády smerujúcich k zastaveniu financovania organizácií poskytujúcich rozvojovú pomoc v oblasti služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.“
S&D
PN 913:
1.časťPN bez ohľadu na rezervu
2.časťrezerva
PN 1718:
1.časťPN bez ohľadu na rezervu
2.časťrezerva
Iné
PN nahradený (alebo poznámky)
1700 1818
1689 1819
1658 1820
1816 1821
1753 1822
1718 1823
913 1824
1673 + 687 1825
Blok 1 = PN: 462, 55, 56, 57, 464, 1577, 1579, 1813, 59, 60, 1584, 1586, 199, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 207, 61, 62, 688, 63, 1605, 64, 65, 66, 892, 1606, 893, 1607, 278, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 1619, 1620, 1621, 88, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1630, 99, 104, 105, 1633, 1814, 106, 1641, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 289, 122, 123, 1662, 1663, 1671, 148, 1739, 1741, 609, 130, 131, 132, 894, 1746, 135, 1816, 1749, 136, 137
Blok 2 = PN: 307, 1596, 306, 1597, 1598, 1599, 305, 1611, 1612, 356, 293, 294, 295, 1658, 371, 1754, 1755, 1756, 1600, 355
Blok 3 = PN: 1, 1634, 1647, 1648, 1672, 42, 43, 1679, 45, 46, 365, 366, 316, 474, 47, 476, 1682, 1683, 1685, 1686, 1688, 491, 493, 1750, 1751, 261, 1752, 468
Blok 4 = PN: 413, 208, 1601, 1657, 409, 385, 1690, 444, 445, 1695, 1696, 1697, 1701, 1704, 1708, 407, 408, 1709, 1710, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, 1722, 453
Blok 5 = PN: 1680, 1727, 1731, 1732, 1733, 1738, 1743, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1817, 1358, 1758
Blok 6 = PN: 1772, 1774, 1775, 1777, 1778 len časť pozmeňujúca riadok SEC 01 214), 1780, 1782, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812
Blok 7 = PN: 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
Blok 8 = PN: 1783, 1784
Blok 9 = PN: 1785, 1786, 1787, 1362, 1363, 1364, 1365, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795
Blok 10 = PN: 1796, 1366, 1798, 1799, 1800, 1367, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1368
Blok 11 = PN: 402, 403, 404, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 406, 421, 422, 423, 424, 387, 425, 460
Blok 12 = PN: 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1580, 1581, 1582, 1583, 1593, 1608, 1631, 1632, 1636, 1640, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1653, 1659, 1660, 1664, 1665, 1667, 1668, 1669, 1670, 30, 1676, 1747, 1748, 1594, 1654, 1655, 1656, 1602, 1603, 1604, 276, 1613, 335, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1571, 1757, 1635, 1637, 1638, 1639, 11, 1649, 1650, 1651, 1652, 1666, 1674, 1675, 1677, 1678, 1681, 1753, 1692, 1693, 1705, 1706, 1707, 1728, 1729, 1730, 1740

 5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

Správa: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0313/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
ods.12EFDDHPČ
1-
2-
40revGUE/NGLEH-46, 527, 92
ods.254ENF-
od odseku 23EFDD-
ods.341revGUE/NGL-
ods.542revGUE/NGLHPČ
1/EH+515, 101, 52
2-
3/EH+546, 109, 18
od odseku 54EFDDHPČ
1/HPM+585, 62, 26
2/HPM-161, 491, 13
21GUE/NGL-
ods.648GUE/NGLEH-200, 463, 8
od odseku 636GUE/NGLHPM+347, 281, 36
od odseku 719GUE/NGLHPM-60, 561, 45
20GUE/NGLHPM-53, 594, 24
ods.855ENFHPM-69, 567, 26
od odseku 85EFDD-
ods.943revGUE/NGL-
od odseku 1247GUE/NGLHPČ
1+
2-
od odseku 1829GUE/NGL+
ods.2356VENF-
45GUE/NGL-
ods.pôvodný textHPČ
1/HPM+507, 144, 16
2/HPM+443, 190, 23
od odseku 246EFDDHPČ
1-
2-
od odseku 2522GUE/NGLHPČ
1+
2/EH-255, 387, 30
3+
ods.3344VGUE/NGL-
od odseku 3623GUE/NGL-
24GUE/NGL-
25GUE/NGLHPM+582, 75, 11
26GUE/NGL-
27GUE/NGL+
ods.3846revGUE/NGL-
ods.4157VENF-
ods.4558VENF-
ods.48ods.pôvodný textHPM+519, 136, 14
od odseku 5516PPEHPM-303, 319, 45
ods.5759ENFHPM-97, 555, 7
ods.pôvodný textHPM+516, 97, 51
ods.617EFDD-
od odseku 618EFDDHPM-275, 381, 10
60ENF-
ods.6261ENF-
31GUE/NGL-
od odseku 6332GUE/NGL-
ods.65ods.pôvodný textHPM+510, 117, 41
ods.66ods.pôvodný textHPM+548, 80, 40
od odseku 6618viac ako 38 poslancovHPČ
1+
2-
od odseku 6953S&DHPM-300, 324, 46
ods.70ods.pôvodný textHPČ
1/HPM+412, 178, 75
2/HPM+313, 281, 67
od odseku 7128GUE/NGL-
ods.7262ENF-
ods.739EFDD-
ods.7463ENFHPM-87, 536, 43
10EFDD-
od odseku 7411EFDDHPM-166, 419, 83
12EFDDHPM-90, 523, 48
13EFDD-
od odseku 7830GUE/NGLHPČ
1+
2-
odsek 79 a od odseku 7933GUE/NGLHPM+336, 290, 36
51viac ako 38 poslancovHPM
17ALDEHPM
1Verts/ALEHPM+345, 267, 34
37GUE/NGLHPM-177, 403, 77
38GUE/NGLHPM-200, 422, 36
39GUE/NGLHPM-139, 449, 73
ods.8014EFDDHPM-125, 457, 77
ods.8134GUE/NGL-
49Verts/ALEHPM-149, 417, 99
15EFDDHPM-248, 402, 14
od odseku 8352S&DHPM+398, 222, 42
ods.84ods.pôvodný textHPM+509, 121, 28
ods.8550Verts/ALE-
ods.9335GUE/NGL-
ods.9564ENFHPM-66, 588, 12
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+389, 158, 123
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE:PN 1, 17, 33, 49, 51
S&D:PN 52, 53
PPE:PN 16 ods. 84
ECR:odseky 66, 70, 84
ENF:PN 55, 59, 63, 64
GUE/NGL:PN 19, 20, 25, 33, 36, 37, 38, 39 odseky 23, 48, 65
EFDD:PN 4, 8, 11, 12, 14, 15 ods. 84
ALDE:PN 17, 51 ods. 57
Žiadosti o oddelené hlasovanie
S&D:ods.70
Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
ods.23
1.časťText ako celok okrem slov: „víta záväzok obnoviť program Únie v oblasti obrany, najmä prostredníctvom dohody o Programe rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP);“ a „s EDIDP a“
2.časťtieto slová
S&D:
PN 42rev
1.časť„zdôrazňuje, že nezamestnanosť mladých ľudí v niektorých členských štátoch, najmä v hospodársky zaostávajúcich regiónoch, je naďalej neprijateľne vysoká a že situácia mladých ľudí v situáciách NEET (nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) a dlhodobo nezamestnaných je obzvlášť znepokojujúca; zdôrazňuje, že mladí ľudia sú najviac ohrození chudobou a sociálnym a hospodárskym vylúčením; preto sa rozhodol zvýšiť objem prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „YEI“) nad úroveň, ktorú navrhla Komisia; zdôrazňuje, že toto zvýšenie objemu prostriedkov by v žiadnom prípade nemalo byť považované za prednostné vyčlenenie zdrojov na YEI, ktoré bolo prijaté v rámci prieskumu VFR v polovici obdobia a naliehavo žiada“
2.časť„aby sa z tejto iniciatívy stal plán zamestnanosti prepojený s verejným sociálnym a environmentálnym plánom pre Európu, ktorý zaviaže“
3.časť„členské štáty k zvyšovaniu miery čerpania finančných prostriedkov a vytváraniu kvalitnejších pracovných miest pre mladých ľudí;“
ods.70
1.časť„víta spustenie programu Discover EU, distribúciu 15 000 lístkov InterRail pre 18-ročných Európanov v roku 2018, ako aj návrh Komisie vo VFR na roky 2021 – 2027 vyčleniť na tento program 700 miliónov EUR, čo je v súlade s ambíciami Únie podporovať vzdelávaciu mobilitu, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a solidaritu všetkých mladých ľudí; rozhodol sa pokračovať v príslušnej prípravnej akcii v roku 2019“
2.časť„a je rozhodnutý v nej pokračovať aj v roku 2020;“
ALDE:
PN 2
1.časť„pripomína, že hlavnými prioritami rozpočtu EÚ by mali byť: udržateľný rast, inovácie, konkurencieschopnosť, bezpečnosť, riešenie základných príčin utečeneckých a migračných tokov, ich riadenie, boj proti zmene klímy a prechod na udržateľnú energiu a osobitný dôraz na mladých ľudí“
2.časť„a boj proti chudobe;“
PN 4
1.časť„pripomína potrebu rozhodného boja proti chudobe“
2.časť„a zdôrazňuje dôležitosť sprístupnenia dostatočných zdrojov pre EFS s cieľom umožniť členským štátom zaviesť systémy minimálneho príjmu na účinný boj proti chudobe;“
PN 6
1.časť„zdôrazňuje potrebu vedenia rozhodného boja proti chudobe vo všetkých členských štátoch:“
2.časť„posilňuje na tento účel EFS s cieľom umožniť členským štátom zaviesť schémy minimálneho príjmu;“
PN 18
1.časť„zdôrazňuje potrebu primeranej úrovne finančných prostriedkov pre agentúry, ktoré budú plniť nové dodatočné úlohy,“
2.časť„ako napríklad úrad EFSA, ktorého pracovné zaťaženie v súvislosti so zdravím rastlín, s pesticídmi a novými potravinami sa v roku 2019 zvýši;“
PN 22
1.časť„s poľutovaním zdôrazňuje, že katastrofy vo všeobecnosti postihujú tých, ktorí majú menej prostriedkov na vlastnú ochranu,“
2.časť„či už ide o jednotlivcov, alebo štáty;“
3.časť„konštatuje, že reakcia na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené človekom by mala byť čo najrýchlejšia, aby tak bolo možné minimalizovať škody a zachrániť ľudí a majetok; poukazuje na potrebu ďalšieho zvýšenia finančných prostriedkov, najmä v rozpočtových riadkoch spojených s predchádzaním katastrofám a pripravenosťou na katastrofy v rámci Únie, predovšetkým s ohľadom na požiare v Grécku, Španielsku a Portugalsku, pri ktorých došlo k tragickým stratám na ľudských životoch a ktoré majú dramatický a podstatný dosah na ľudí;“
PN 30
1.časť„domnieva sa, že vo svojom uznesení z 18. apríla 2018 o politike Komisie v oblasti integrity Parlament vyslovil svoje obavy, pokiaľ ide o postupy menovania vyšších úradníkov, a opätovne vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 preskúmala svoj administratívny postup vymenúvania vyšších úradníkov s cieľom úplne zabezpečiť výber najlepších uchádzačov v podmienkach maximálnej transparentnosti a rovnosti príležitostí;“
2.časť„vyzýva Komisiu, aby tiež preskúmala svoje politiky náboru úradníkov vo všeobecnosti, aby sa predchádzalo konfliktu záujmov, na ktorý upozorňujú MVO;“
S&D, ALDE:
PN 47
1.časť„pripomína význam Turecka ako susednej krajiny, a to aj z hľadiska regionálnej stability, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby Turecko rešpektovalo medzinárodné právo v regióne a aby sa vrátilo na cestu reformy, ktorá zaistí blaho občanov tejto krajiny a úplné dodržiavanie všetkých ich práv;“
2.časť„opakuje svoj názor, že treba zmraziť príslušné fondy IPA II, a zdôrazňuje, že by nemalo dochádzať k žiadnym škrtom a/ani smerovaniu finančných prostriedkov na úkor tureckých občanov a občianskej spoločnosti;“

 6. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada 

Správa: Marco Valli (A8-0300/2018)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh na zamietnutie absolutória
hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)+
Návrh uznesenia
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+635, 9, 21

 7. Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) 

Správa: Bart Staes (A8-0299/2018)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Rozhodnutie o absolutóriu
hlasovanie: rozhodnutie (text ako celok)EH-186, 317, 164
Návrh uznesenia
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+547, 108, 14

 8. Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch ***I 

Správa: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0316/2018)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: návrh KomisieHPM-74, 550, 42

 9. Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku * 

Správa: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+577, 67, 23

 10. Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku * 

Správa: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+577, 68, 23

 11. Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku * 

Správa: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+571, 66, 23

 12. Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I 

Správa: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
PN gestorského výboru – hlasovanie v blokoch1-10
12-14
16-17
20
23-25
29-32
36
38-45
47-51
53
55
57-59
65-73
75
85-86
88-90
výbor+
PN gestorského výboru – oddelené hlasovanie11výborHPM+342, 301, 26
18výborHPČ
1+
2/HPM-329, 336, 3
19výborHPČ
1+
2/EH+433, 213, 13
21výborOH/EH+482, 164, 14
27výborHPČ
1+
2/EH-169, 475, 14
33výborHPČ
1+
2/EH+398, 253, 13
34výborHPČ
1+
2/EH+416, 224, 16
35výborOH+
37výborOH+
52výborOH/EH+473, 179, 3
56výborOH+
61výborOH/EH+417, 231, 8
62výborOH+
63výborHPČ
1+
2+
77výborOH+
84výborHPČ
1+
2+
87výborHPČ
1+
2+
článok 3 odsek 1 bod 246výbor-
139=
145rev2=
EFDD
GUE/NGL
HPM-118, 527, 21
článok 4 ods. 1 pododsek 191EFDDHPM-117, 495, 47
95EFDD-
118ZČPPE+
54ZČvýbor
článok 4 ods. 1 pododsek 2102ALDEEH-266, 382, 16
54ZČ=
118ZČ=
výbor
PPE
+
96EFDD-
článok 4 ods. 1 od pododseku 254ZČvýborHPČ
1/EH+401, 247, 13
2/HPM-114, 546, 3
118ZČPPEHPČ
1
2
článok 4 ods. 254ZČvýbor+
97EFDD
článok 4 od odseku 2151GUE/NGLHPM-200, 455, 9
119PPEEH+484, 171, 6
54ZČvýbor
od článku 5103Verts/ALEHPM-184, 457, 13
článok 7 ods. 1 od písm. c)140EFDDHPM+354, 274, 23
od článku 7146GUE/NGLHPČ
1/HPM+574, 52, 34
2/HPM-178, 459, 23
článok 8 ods. 2 pododsek 1120PPEHPM-229, 427, 5
60výbor+
článok 8 ods. 3104Verts/ALE-
64výborHPČ
1+
2-
článok 8 od odseku 392EFDDHPM-36, 577, 51
článok 10 ods. 1 od písm. b)141EFDDHPM-234, 415, 14
článok 10 od odseku 1148GUE/NGL-
článok 15 odseky 1 a 274ZČvýbor+
106ZČENF
článok 15 od odseku 2149GUE/NGLHPM-158, 491, 7
150GUE/NGLHPM+597, 62, 3
článok 15 ods. 3 písm. a), b), od písm. b)74ZČvýbor+
106ZČENF
článok 15 ods. 3 písm. c)74ZČVvýbor+
121PPEHPM
106ZČENF
článok 17 ods. 1 pododsek 276výborHPM+492, 158, 7
98EFDD
článok 17 ods. 1 od pododseku 2122PPEHPM-245, 397, 13
príloha I časť A zarážka 1 [nádoby na potraviny]124rev/ZČPPE-
78ZČvýborHPČ
1+
2+
130viac ako 38 poslancov
príloha I časť A zarážka 2 [poháre na nápoje]78ZČ=
124rev/ZČ=
výbor
PPE
+
99EFDD
131viac ako 38 poslancovHPM
107ENF
príloha I časť A od zarážky 2 [nápojové fľaše]93ZČ=
142=
EFDD,
EFDD
HPM-163, 481, 10
príloha I časť A od zarážky 2 [balíčky a obaly; nápojové obaly; balóny]93ZČEFDDHPM-118, 533, 4
príloha I časť A od zarážky 2 [vlhčené utierky]93ZČ=
152=
EFDD,
GUE/NGL
HPM-164, 490, 5
príloha I časť A od zarážky 2 [priľnavé fólie]153GUE/NGL-
príloha I časť A od zarážky 2 [veľmi ľahké plastové tašky]93ZČEFDDHPM-41, 605, 18
123PPE-
príloha I časť B zarážka 2108VENFHPM-42, 611, 6
133revviac ako 38 poslancovHPM-66, 564, 28
132revviac ako 38 poslancovHPM-119, 495, 39
79výborHPM+462, 167, 29
109ENFHPM
príloha I časť B zarážka 3110VENFHPM-46, 606, 3
134revviac ako 38 poslancovHPM-67, 562, 26
135revviac ako 38 poslancovHPM-119, 497, 37
80výborHPM+465, 161, 27
111ENFHPM
príloha I časť B od zarážky 3154GUE/NGL-
príloha I časť B od zarážky 4112VENFHPM-48, 602, 5
príloha I časť B zarážka 5113VENFHPM-49, 601, 6
136viac ako 38 poslancovHPM-89, 537, 32
114ENF-
príloha I časť B zarážka 6115VENFHPM-59, 573, 23
81výborHPM+450, 173, 28
príloha I časť B od zarážky 6143EFDDHPM-83, 534, 26
82=
116=
výbor,
ENF
-
83=
117=
výbor,
ENF
HPM+609, 23, 19
155GUE/NGLEH-144, 500, 16
156GUE/NGL-
157GUE/NGL-
158GUE/NGL-
príloha I od časti B105Verts/ALE
príloha I časť C od zarážky 1100EFDD-
príloha I časť D zarážka 3125VPPEHPM+379, 270, 8
príloha I časť E zarážka 594VEFDDHPM-29, 611, 10
príloha I časť E zarážka 7126VPPEHPM-243, 401, 7
príloha I časť F od zarážky 1101EFDD-
odôv. 8128viac ako 38 poslancovHPM-116, 484, 45
odôv. 915výbor-
144GUE/NGLHPM-158, 477, 21
137EFDDHPM-157, 474, 24
129viac ako 38 poslancov-
od odôv. 12138EFDDHPM-72, 576, 11
22výbor-
od odôv. 13147GUE/NGL-
26výborEH+611, 35, 8
odôv. 1528výbor+
127PPE
hlasovanie: návrh KomisieHPM+571, 53, 34
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD:PN 91, 92, 93, 94, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
GUE/NGL:PN 11, 18 (2. časť), 54 (2.časť), 121, 144, 145, 146, 149, 150, 151
ENF:PN 108, 110, 112, 113
Verts/ALE:PN 76, 79, 80, 81, 83/117, 94, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 120, 122, 125, 126, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE:PN 22, 61, 62, 82
GUE/NGL:PN 11, 21, 52, 76, 77, 79 a 80
ENF:PN 35, 37, 56
S&D:PN 11
Verts/ALE:PN 21, 46
Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 19
1.časťText ako celok okrem slov: „za zaistenie zodpovednej likvidácie a krytie nákladov na zber odpadu. S cieľom riešiť značné náklady na zber a triedenie, ktoré v súčasnosti hradia daňovníci, by systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov mali pokrývať náklady na odpratanie odpadu a náklady na vhodnú infraštruktúru na jeho zber.“
2.časťtieto slová
PN 63
1.časťText ako celok okrem slov: „ako aj náklady na odstránenie odpadu“
2.časťtieto slová
GUE/NGL:
PN 18
1.časťText ako celok okrem slov: „bez toho, aby bol dotknutý článok 18 smernice 94/62/ES“
2.časťtieto slová
PN 33
1.časť„S cieľom predchádzať vzniku odpadov a iným nevhodným spôsobom ich likvidácie, ktoré vedú k vzniku morského odpadu s obsahom plastov, treba, aby boli spotrebitelia náležite informovaní o najvhodnejších dostupných možnostiach likvidácie odpadov a/alebo o možnostiach likvidácie odpadov, ktorých sa treba vyvarovať, o odporúčaných postupoch, pri likvidáciu odpadov, a o environmentálnom vplyve nevhodných postupov pri likvidácii odpadov, ako aj o obsahu plastov v určitých jednorazových plastových výrobkoch a rybárskom výstroji s cieľom stimulovať zodpovedné správanie sa spotrebiteľov z hľadiska správnej likvidácie odpadov. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby prijali opatrenia na zvýšenie informovanosti s cieľom zabezpečiť, že sa takéto informácie poskytnú spotrebiteľom. K týmto informáciám by mal patriť vplyv nevhodnej likvidácie odpadu na kanalizáciu. Tieto informácie by nemali mať propagačný obsah a podporovať používanie jednorazových plastových výrobkov. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si najvhodnejšie opatrenia založené na povahe výrobku alebo na jeho použití. Boj proti znečisteniu odpadmi je spoločným úsilím príslušných orgánov, výrobcov a spotrebiteľov. Výrobcovia jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov by mali znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti v rámci povinnej rozšírenej zodpovednosti výrobcov.“
2.časť„Výrobcom by malo odporúčať, aby využívali svoj vplyv na trhu a podporovali a presadzovali udržateľnú obehovú spotrebu a používanie výrobkov.“
PN 34
1.časťText ako celok okrem slov: „výskum uskutočniteľnosti biologicky rozložiteľného/kompostovateľného rybárskeho výstroja,“
2.časťtieto slová
PN 54 [článok 4 ods. 1 od pododseku 2]
1.časťText ako celok okrem slov: „Pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje smernica 94/62/ES, sa uvedené opatrenia nesmú dotknúť článku 18 uvedenej smernice.“
2.časťtieto slová
PN 78
1.časť„Príklady na nádoby, ktoré nie sú jednorazové plastové nádoby na potraviny uvedené v časti A, E a G tejto prílohy: – Potravinové nádoby so sušenými potravinami alebo potravinami, ktoré sa predávajú za studena a vyžadujú ďalšiu prípravu – Nádoby s obsahom jedla väčším, než jedna porcia – Potravinové nádoby na jednu porciu predávané vo väčšom počte spolu“
2.časťtieto slová
PN 84
1.časť„Nádoby na potraviny a nápoje z expandovaného polystyrénu používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z týchto nádob buď na mieste alebo „so sebou““
2.časť„bez akejkoľvek ďalšej prípravy“
PN 87
1.časť„Balíčky a obaly z pružných materiálov, ktoré obsahujú potraviny“
2.časť„určené na okamžitú spotrebu z týchto balíčkov alebo obalov bez akejkoľvek ďalšej prípravy“
PN 118
1.časťText ako celok okrem slov: „Opatrenia prijaté podľa tohto odseku musia byť primerané a nediskriminačné. Pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje smernica 94/62/ES, sa uvedené opatrenia nesmú dotknúť článku 18 uvedenej smernice.“
2.časťtieto slová
PN 146
1.časť„Členské štáty zabránia používaniu nebezpečných chemikálií v hygienických vložkách, tampónoch a tampónových aplikátoroch uvedených v časti D prílohy.“
2.časť„Členské štáty zabezpečia, aby boli opätovne použiteľné menštruačné výrobky na ich území široko dostupné za prijateľnú cenu, najmä vo veľkých maloobchodných predajniach a lekárňach.“
ALDE:
PN 27
1.časť„Niektoré jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie cez kanalizáciu alebo v dôsledku iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Okrem toho môžu upchatím čerpadiel a blokovaním potrubia spôsobiť značné hospodárske škody na kanalizácii. V prípade týchto výrobkov je častý značný nedostatok informácií o významných vlastnostiach týchto výrobkov a o vhodnej likvidácii odpadu z nich. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú cez kanalizáciu alebo iným nevhodným spôsobom, by mali podliehať požiadavkám na označovanie a opatreniam na zvýšenie informovanosti. Označením by spotrebiteľ mal byť informovaný o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým treba zamedziť, o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie, o prítomnosti plastov vo výrobku a o jeho recyklovateľnosti. Komisia by mala byť splnomocnená stanoviť harmonizovaný formát pre označovanie a zároveň by v prípade potreby mala otestovať, ako navrhované označenie vnímajú reprezentatívne skupiny spotrebiteľov, aby sa zabezpečila jeho účinnosť, jasná zrozumiteľnosť, aby nebolo zavádzajúce a tiež aby zohľadňovalo platné dobrovoľné dohody.“
2.časť„Pokiaľ ide o rybársky výstroj, uplatniť by sa mali požiadavky na označovanie prijaté podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009. Členské štáty by mali implementovať dobrovoľné usmernenia FAO pre označovanie rybárskeho výstroja.“
Verts/ALE:
PN 64
1.časťText ako celok okrem slova: „vyzbieraného“
2.časťtoto slovo
Iné
Andrea Cozzolino stiahol svoj podpis v súvislosti s PN 130.

 13. Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I 

Správa: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
predbežná dohoda246výborHPM+530, 50, 66

 14. Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I 

Správa: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh na zamietnutie návrhu Komisie
návrh na zamietnutie návrhu Komisie297EFDD-
Predbežná dohoda
predbežná dohoda298výborHPM+555, 67, 20

 15. Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I 

Správa: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
predbežná dohoda44výborHPM+500, 103, 41
vyhlásenie Parlamentu a Rady45výborEH+489, 105, 41

 16. Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje 

Správa: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
článok 1 odsek 1 bod 1
smernica 92/83/EHS článok 3 ods. 1
2PPEEH+324, 297, 10
od odôvodnenia 21PPEEH+327, 300, 8
hlasovanie: návrh KomisieHPM+556, 51, 23

 17. Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 

Návrh uznesenia: B8-0490/2018

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0490/2018
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+402, 188, 26
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ENF:záverečné hlasovanie
Verts/ALE:záverečné hlasovanie

 18. Povolenie pre geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 

Návrh uznesenia: B8-0491/2018

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0491/2018
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+403, 179, 28
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ENF:záverečné hlasovanie
Verts/ALE:záverečné hlasovanie
Posledná úprava: 8. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia