Index 
Jegyzőkönyv
PDF 299kWORD 81k
2018. október 24., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 3.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 7.Dokumentumok benyújtása
 8.Az Európai Tanács 2018. október 18–19-i ülésének következtetései (vita)
 9.Az elnök nyilatkozatai
 10.Az ülés folytatása
 11.Szavazások órája
  
11.1.Steeve Briois mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
11.2.Sophie Montel mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
11.3.Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
11.4.Az Európai Unió 2019-re szóló általános költségvetésének tervezete – összes szakasz (szavazás)
  
11.5.Az Európai Unió 2019-re vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (szavazás)
  
11.6.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
11.7.2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)
  
11.8.A tagállami strukturális reformok támogatása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
11.9.A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindítása* (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
11.10.A DNS-adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindítása* (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
11.11.A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindítása* (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
11.12.Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése ***I (szavazás)
  
11.13.A Schengeni Információs Rendszernek a határforgalom-ellenőrzés terén történő létrehozása, működése és használata ***I (szavazás)
  
11.14.A Schengeni Információs Rendszernek a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén történő létrehozásáról, működéséről és használatáról ***I (szavazás)
  
11.15.A Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használata ***I (szavazás)
  
11.16.Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolása * (szavazás)
  
11.17.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított NK603 × MON 810 kukorica engedélyének megújítása (szavazás)
  
11.18.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 kukorica engedélyezése (szavazás)
 12.Az ülés folytatása
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az ülés folytatása
 16.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 17.A Lisszaboni Szerződés értékelése (vita időszerű kérdésekről)
 18.A Számvevőszék 2017. évi éves jelentésének ismertetése (vita)
 19.Kulturális javak behozatala ***I (vita)
 20.Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése és felügyelete ***I – Állatgyógyászati készítmények ***I – A gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása ***I (vita)
 21.A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak ***I (vita)
 22.A küldöttségek tagjai
 23.A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I (vita)
 24.Az oklevelek kölcsönös automatikus elismerésének előmozdítása (vita)
 25.A REACH rendelet végrehajtásának súlyos hiányosságai és nem tesztelt vegyi anyagok Unióban történő használata (vita)
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.10-kor nyitják meg.


2. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P8_TA(2018)0180(COR01) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2018.10.23-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

A helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése).


3. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)

Az elnök közli, hogy a Verts/ALE képvicselőcsoport és a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő eljuttatott hozzá egy szavazásra irányuló kérelmet az AGRI bizottság bizottság azzal kapcsolatos határozata kapcsán, hogy intézményközi tárgyalásokat kezdeményez az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Előadó: Paolo De Castro (A8-0309/2018), amelyet a 2018. október 22-i hétfő-i ülésnapon jelentettek be (2018.10.22-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezédsének megfeleleően.

Az elnök bejelenti, hogy nem kapott a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy egy vagy több képviselőcsoporttól arra irányuló kérést, hogy a 2018. október 22-i hétfői ülésnap jegyzőkönyvében bejelentett többi, intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozatot bocsássák szavazásra(2018.10.22-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

A TRAN, IMCO, INTA és LIBE bizottságok tehát megkezdhették az intézményközi tárgyalásokat az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártát követően.


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. október 10.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés és a kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. október 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásáról szóló jelentéshez használandó mutatók jegyzékének meghatározásáról (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. október 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: REGI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a bizonyos tengerfenéki fajoknak a Földközi-tengeren folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU)2017/86 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. október 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az északnyugati vizeken bizonyos fajok tengerfenéki halászatában a 2019–2021-es időszakban alkalmazandó visszadobási terv létrehozásáról (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. október 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tengeren a bizonyos fajok tengerfenéki halászatában alkalmazandó visszadobási kötelezettség 2019–2021 közötti végrehajtásának részletes szabályairól (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. október 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a délnyugati vizeken bizonyos fajok tengerfenéki halászatában a 2019–2021-es időszakban alkalmazandó visszadobási terv létrehozásáról (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. október 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH


5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IX. mellékletének és a 142/2011/EU bizottsági rendelet XV. mellékletének az Unióba történő behozatalra kiállítandó egészségügyi bizonyítványokban foglalt, a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - határidő: 2019. január 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének az N-(2-metil-ciklohexil)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamid tekintetében történő módosításáról (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - határidő: 2018. december 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - határidő: 2019. január 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található linuron megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - határidő: 2018. december 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található iprodion megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - határidő: 2018. december 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 28 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - határidő: 2019. január 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - határidő: 2019. január 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 19 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - határidő: 2019. január 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - határidő: 2018. december 16.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakin, fenpikoxamid, fluoxastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvát, hagymaolaj, tiakloprid és valifenalát megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - határidő: 2018. december 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete szerverekre és az adattárolókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról és a 617/2013/EU bizottsági rendelet módosításáról (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - határidő: 2019. január 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


6. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC 20/2018 – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 31. cikkének (6) bekezdése értelmében az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 31. cikkének (4) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az alábbi előirányzat-átcsoportosítását: DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az alábbi előirányzat-átcsoportosításával szemben: INF 3/2018 – Régiók Bizottsága.


7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a DEC 28/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a INFO 01/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a Steeve Briois mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2075(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Jelentés a Sophie Montel mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2076(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Jelentés a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2041(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Az Európai Tanács 2018. október 18–19-i ülésének következtetései (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2018. október 18–19-i ülésének következtetései (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Az elnök emlékeztet a Parlament prioritásaira, ahogyan azokat az Európai Tanács ülésén ismertette.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann Syed Kamall megjegyzéseire reagálva, Syed Kamall, aki elnézést kér Udo Bullmanntól, aki visszatér Syed Kamall felszólalására (Az elnök emlékezteti, hogy Syed Kamall már elnézést kért), Marek Jurek Udo Bullmann felszólalására (Az elnök emlékeztet álláspontjára), Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében (Az elnök emlékeztet, hogy a felszólalóknak tiszteletben kell tartaniuk mások álláspontját és a mások számára fontos értékeket), Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Sotirios Zarianopoulos, független.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer és Ana Gomes.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal: Frans Timmermans és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

°
° ° °

Felszólal: Philippe Lamberts, aki reagál az elnök megjegyzéseire, például a a sajtóban megjelent nyilatkozatokról (Az elnök pontosítja megjegyzéseit), és Tania González Peñas.


9. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök emlékeztet, hogy a Nobel-békedíjat a 2014. évi, illetve 2016. évi Szaharov-díjas Denis Mukwegének és Nadia Muradnak ítélték oda.

Az elnök felszólítja a pakisztán hatóságokat, hogy biztosítsanak méltányos eljárást Ásziá Bíbí, keresztény kisebbséghez tartozó nő számára, akit istenkáromlásért kötél általi halálra ítéltek.

A venezuelai helyzetről szóló állásfoglalásról történő holnapi szavazás kapcsán az elnök a Parlament felháborodásának ad hangot az ellenzéki Fernando Albán fogva tartása során bekövetkezett halála miatt. Felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat és valamennyi politikai foglyot bocsássák szabadon, ahogy az már a 2017. évi Szaharov-díjas Lorent Saleh esetében is történt, ám sajnálatos módon Leopoldo López még mindig háziőrizetben van.

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 12.08-kor folytatódik.


11. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


11.1. Steeve Briois mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Steeve Briois mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2075(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0401)

Felszólal: Nicolas Bay, a szavazás előtt (az elnök pontosít).


11.2. Sophie Montel mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Sophie Montel mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2076(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0402)


11.3. Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2041(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0403)


11.4. Az Európai Unió 2019-re szóló általános költségvetésének tervezete – összes szakasz (szavazás)

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2019. évi általános költségvetésének a Bizottságra vonatkozó, III. szakaszához;

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2019. évi általános költségvetésének I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. és X. szakaszához, melyek az Európai Parlamentre, a Tanácsra, a Bíróságra, az Európai Számvevőszékre, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra, a Régiók Bizottságára, az ombudsmanra, az európai adatvédelmi biztosra és az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkoznak.

A Szerződéseknek megfelelően a módosítástervezetek elfogadásához az Európai Parlament képviselői többségének szavazata szükséges.

Az elfogadott módosítástervezetek az „Elfogadott szövegek” mellékletében találhatók.

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Szavazás előtti felszólalások:

Daniele Viotti (előadó) az alábbi technikai módosításokat javasolja a BUDG bizottsági szavazásnak megfelelően: :

Összegek:

19 02 01. jogcím: „Reagálás válsághelyzetre és kialakulóban lévő válsághelyzetre” (1689. módosítás): a kifizetések kiigazítása 269 810 177 EUR összegre;

13 08 02. jogcím: „Strukturálisreform-támogató program (PARS) – A 2. alfejezetből átcsoportosított operatív technikai segítségnyújtás (Feader)” (1658. módosítás): a kifizetések kiigazítása 48 653 000 EUR és 25 888 246 EUR összegre;

32 02 10. jogcím: „Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER)” (1816. módosítás): a kifizetések kiigazítása 18 807 975 EUR összegre;

33 04 77 06. jogcím: „Kísérleti projekt – A termékek eltérő minőségének korlátozása és a fogyasztóvédelmi szervezetek megerősítése az Európai Unióban” (1753. módosítás): a kifizetések kiigazítása 1 260 000 EUR összegre.

Megjegyzések:

21 02 07 03. jogcím: „Humán fejlődés”: az 1700. módosítás kiigazításra kerül, hogy a megjegyzések megfeleljenek a BUDG bizottsági szavazás eredményének.

Végül, a 15 02 77 23. jogcím: „Előkészítő intézkedés - A radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok sporton keresztül történő nyomon követése és segítése” (1666. módosítás): az 1a) fejezetből a 3. fejezetbe kerül át.

Szavazást követő felszólalások:

Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) tudomásul veszi a Parlament és a Tanács álláspontja közötti különbségeket, és hozzájárulását adja az egyeztetőbizottság összehívásához, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfeleleően.

Paul Rübig (előadó) a szavazásról.


11.5. Az Európai Unió 2019-re vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (szavazás)

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Daniele Viotti és Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0404)


11.6. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0405)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0405)

A mentesítés megadása megtagadva (az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja).


11.7. 2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0406)

A mentesítés megadása megtagadva (az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja).

Felszólalások

Az elnök módosítást javasol az állásfoglalási indítvány (4) bekezdéséhez, hogy az megegyezzen a mentesítésre vonatkozó határozatól szóló szavazattal. A Parlament egyetértését adja.


11.8. A tagállami strukturális reformok támogatása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállami strukturális reformok támogatása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadók: Lambert van Nistelrooij és Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elutasítva


11.9. A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindítása* (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0407)

Felszólalások

Branislav Škripek (előadó), a szavazás előtt.


11.10. A DNS-adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindítása* (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0408)


11.11. A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindítása* (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0409)


11.12. Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése ***I (szavazás)

Jelentés az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0410)

Felszólal Frédérique Ries (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


11.13. A Schengeni Információs Rendszernek a határforgalom-ellenőrzés terén történő létrehozása, működése és használata ***I (szavazás)

Jelentés a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0411)


11.14. A Schengeni Információs Rendszernek a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén történő létrehozásáról, működéséről és használatáról ***I (szavazás)

Jelentés a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, valamint az 515/2014/EU rendelet módosításáról, továbbá az 1986/2006/EK rendelet, a 2007/533/IB tanácsi határozat és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0412)


11.15. A Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használata ***I (szavazás)

Jelentés a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

A PARLAMENT ÉS A TANÁCS NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0413)


11.16. Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolása * (szavazás)

Jelentés az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0414)


11.17. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított NK603 × MON 810 kukorica engedélyének megújítása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0490/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0415)


11.18. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 kukorica engedélyezése (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0491/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0416)

(Az ülést a szavazások indokolására várva néhány pillanatra felfüggesztik.)


12. Az ülés folytatása

Az ülés 13.41-kor folytatódik.


13. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Daniele Viotti és Paul Rübig -jelentés - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson és Juan Fernando López Aguilar;

Frédérique Ries -jelentés - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica és Jadwiga Wiśniewska;

Bart Staes -jelentés - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

A szavazatok indokolása holnap, a 2018. október 25-i csütörtöki ülésen folytatódik.


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.30-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

15. Az ülés folytatása

Az ülés 15.01-kor folytatódik.


16. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


17. A Lisszaboni Szerződés értékelése (vita időszerű kérdésekről)

A Lisszaboni Szerződés értékelése (2018/2888(RSP))

Felszólal: Marco Zanni, aki bevezeti a ENF képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: Danuta Maria Hübner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Corbett, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Richard Sulík, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Payne, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo és Péter Niedermüller.

Felszólal: Frans Timmermans.

A vitát berekesztik.


18. A Számvevőszék 2017. évi éves jelentésének ismertetése (vita)

A Számvevőszék 2017. évi éves jelentésének ismertetése (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (a Számvevőszék elnöke) rövid ismertetést tart.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch és Brian Hayes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias és Ivana Maletić.

Felszólal: Günther Oettinger és Klaus-Heiner Lehne.

A vitát berekesztik.


19. Kulturális javak behozatala ***I (vita)

Jelentés a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadók: Alessia Maria Mosca és Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca és Daniel Dalton előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Santiago Fisas Ayxelà (a CULT bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jarosław Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Arndt Kohn, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, David Campbell Bannerman, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná és David Coburn.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca és Daniel Dalton.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.1. pont .


20. Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése és felügyelete ***I – Állatgyógyászati készítmények ***I – A gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása ***I (vita)

Jelentés az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Jelentés az állatgyógyászati készítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Jelentés a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête és Clara Aguilera előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal Stanislav Polčák (az AGRI bizottság véleményének előadója), Elsi Katainen (az AGRI bizottság véleményének előadója), Norbert Lins (az ENVI bizottság véleményének előadója), Daniel Buda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos és Paolo De Castro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cristian-Silviu Buşoi és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête és Clara Aguilera

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.4. pont , 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.5. pont és 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.6. pont .


21. A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak ***I (vita)

Jelentés a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Georges Bach, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal: Dominique Riquet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jill Seymour, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann és Innocenzo Leontini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini és Notis Marias.

Felszólal: Violeta Bulc és Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.7. pont .


22. A küldöttségek tagjai

Az elnök a(z) Verts/ALE képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmet kapta:

Az Andok Közösséggel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Tilly Metz Indrek Tarand helyett

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


23. A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I (vita)

Jelentés a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Andor Deli (a TRAN bizottság véleményének előadója), Henna Virkkunen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Seb Dance, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi és Paloma López Bermejo.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Carlos Zorrinho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias és Georgios Epitideios.

Felszólal: Violeta Bulc és Andrzej Grzyb.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.8. pont .


24. Az oklevelek kölcsönös automatikus elismerésének előmozdítása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000084/2018), felteszi: Petra Kammerevert a Bizottsághoz: a diplomák kölcsönös automatikus elismerésének előmozdítása (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert kifejti a kérdést.

Phil Hogan (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luigi Morgano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, María Teresa Giménez Barbat, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Georgios Epitideios.

Felszólal: Phil Hogan.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Petra Kammerevert, a CULT bizottság nevében, a diplomák kölcsönös automatikus elismerésének előmozdításáról (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.21. pont .


25. A REACH rendelet végrehajtásának súlyos hiányosságai és nem tesztelt vegyi anyagok Unióban történő használata (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A REACH rendelet végrehajtásának súlyos hiányosságai és nem tesztelt vegyi anyagok Unióban történő használata (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Phil Hogan (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Inácio Faria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Martin Häusling.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Stanislav Polčák.

Felszólal: Phil Hogan és Karoline Edtstadler.

A vitát berekesztik.


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 629.223/OJJE).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.14-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat