Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk

2. Nárůst neofašistického násilí v Evropě (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Nárůst neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP))

Rozprava se konala dne 2. října 2018 (bod 17 zápisu ze dne 2.10.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post za skupinu S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström za skupinu ALDE o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg za skupinu ECR o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton za skupinu ENF o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Hlasování: bod 13.12 zápisu ze dne 25.10.2018.

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí