Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 25 octombrie 2018 - Strasbourg

2. Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 2 octombrie 2018 (punctul 17 al PV din 2.10.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, în numele Grupului S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg, în numele Grupului ECR, referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Vot: punctul 13.12 al PV din 25.10.2018.

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate