Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 25. oktober 2018 - Strasbourg

2. Porast neofašističnega nasilja v Evropi (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Porast neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP))

Razprava je potekala dne 2. oktobra 2018 (točka 17 zapisnika z dne 2.10.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE o porastu neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post v imenu skupine S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL o porastu neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o porastu neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg v imenu skupine ECR o porastu neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton v imenu skupine ENF o porastu neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Glasovanje: točka 13.12 zapisnika z dne 25.10.2018.

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov