Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk

4. Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (2018/2885(RSP))

Rozprava se konala v úterý 23. října 2018 (bod 14 zápisu ze dne 23.10.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano et Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken a Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE o zavraždění novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL o vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o zabití novináře Džamála Chašogiho na saúdském konzulátě v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström a Michèle Alliot-Marie za skupinu PPE o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Hlasování: bod 13.18 zápisu ze dne 25.10.2018.

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí