Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 25. oktoober 2018 - Strasbourg

5. Olukord Aasovi merel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Aasovi merel (2018/2870(RSP))

Arutelu toimus teisipäeval, 23. oktoobril 2018 (23.10.2018 protokollipunkt 15)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ja Anders Sellström fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Aasovi merel (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Aasovi merel (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Aasovi merel (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Aasovi merel (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Aasovi merel (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.19.

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika