Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg

5. Tilanne Asovanmerellä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Tilanne Asovanmerellä (2018/2870(RSP))

Keskustelu käytiin tiistaina 23. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 15)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ja Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018)

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018)

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018)

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.19.

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö