Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 25 oktober 2018 - Straatsburg

5. De situatie in de Zee van Azov (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op dinsdag 23 oktober 2018 (punt 15 van de notulen van 23.10.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas en Anders Sellström, namens de PPE-Fractie, over de situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, over de situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Stemming: punt 13.19 van de notulen van 25.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid