Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg

5. Sytuacja na Morzu Azowskim (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP))

Debata odbyła się we wtorek 23 października 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 23.10.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas i Anders Sellström, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala i Indrek Tarand, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula i Liisa Jaakonsaari, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Głosowanie: pkt 13.19 protokołu z dnia 25.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności