Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 25 octombrie 2018 - Strasbourg

5. Situația din Marea Azov (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Marea Azov (2018/2870(RSP))

Dezbaterea a avut loc la marți 23 octombrie 2018 (punctul 15 al PV din 23.10.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas și Anders Sellström, în numele grupului PPE, referitoare la situația din Marea Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala și Indrek Tarand, în numele grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Marea Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula și Liisa Jaakonsaari, în numele grupului S&D, referitoare la situația din Marea Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek și Jadwiga Wiśniewska, în numele grupului ECR, referitoare la situația din Marea Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele grupului ALDE, referitoare la situația din Marea Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Vot: punctul 13.19 al PV din 25.10.2018.

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate