Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg

5. Situácia v Azovskom mori (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Azovskom mori (2018/2870(RSP))

Rozprava sa uskutočnila v utorok 23. októbra 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 23.10.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas a Anders Sellström, v mene skupiny PPE, o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala a Indrek Tarand, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula a Liisa Jaakonsaari, v mene skupiny S&D, o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek a Jadwiga Wiśniewska, v mene skupiny ECR, o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Hlasovanie: bod 13.19 zápisnice zo dňa 25.10.2018.

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia