Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk

6. Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2018/2891(RSP))

Rozprava se konala v úterý 23. října 2018 (bod 16 zápisu ze dne 23.10.2018)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas a Anders Sellström za skupinu PPE o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis a Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska a Branislav Škripek za skupinu ECR o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas a Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Hlasování: bod 13.20 zápisu ze dne 25.10.2018.

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí