Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg

6. Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2018/2891(RSP))

Keskustelu käytiin tiistaina 23. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 16)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas ja Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018)

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018)

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018)

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018)

—   Molly Scott Cato ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018)

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas ja Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.20.

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö