Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris - Strasbūra

6. Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2018/2891(RSP)).

Debates notika otrdien, 2018. gada 23. oktobrī (23.10.2018. protokola 16. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas un Anders Sellström PPE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas un Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.20. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika