Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg

6. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2018/2891(RSP))

Debata odbyła się we wtorek 23 października 2018 r. (pkt 16 protokołu z dnia 23.10.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas i Anders Sellström, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis i Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas i Ángela Vallina, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Głosowanie: pkt 13.20 protokołu z dnia 25.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności