Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2790(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000085/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000085/2018 (B8-0416/2018)

Συζήτηση :

PV 25/10/2018 - 7
CRE 25/10/2018 - 7

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

7. Εφαρμογή των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000085/2018) που κατέθεσαν οι Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (B8-0416/2018)

Η Mairead McGuinness αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Biljana Borzan, για να αποσαφηνίσει τη δήλωσή της, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Stanislav Polčák, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Gesine Meissner, και Michèle Rivasi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου