Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2006(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0298/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0298/2018

Συζήτηση :

PV 25/10/2018 - 10
CRE 25/10/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0419

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

10. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης [2018/2006(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Ο Cătălin Sorin Ivan προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.45 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου