Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2869(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0481/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0428

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

13.12. Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 και B8-0488/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0481/2018

(αντικαθιστά τις B8-0481/2018, B8-0482/2018 και B8-0483/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Soraya Post και Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Eleonora Forenza και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0428)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0486/2018 και B8-0488/2018 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Η Kristina Winberg πριν την ψηφοφορία και η Cecilia Wikström πριν την ψηφοφορία σχετικά με την τροπολογία 2.

Ο Marcus Pretzell υπέβαλε προφορική τροπολογία στην τροπολογία 14. Ο Jens Geier κατά της προφορικής τροπολογίας. Περισσότεροι από 40 τέθηκαν κατά της εν λόγω προφορικής τροπολογίας, συνεπώς δεν διατηρήθηκε.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου