Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2869(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0481/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0428

Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg

13.12. Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (omröstning)
CRE

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 2 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 och B8-0488/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0481/2018

(ersätter B8-0481/2018, B8-0482/2018 och B8-0483/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, för PPE-gruppen,

—   Soraya Post och Tanja Fajon, för S&D-gruppen,

—   Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Eleonora Forenza och Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen,

—   Ana Miranda, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0428)

(Resolutionsförslagen B8-0486/2018 och B8-0488/2018 bortföll.)

Inlägg:

Kristina Winberg före omröstningen och Cecilia Wikström före omröstningen om ändringsförslag 2.

Marcus Pretzell lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 14. Jens Geier yttrade sig mot det muntliga ändringsförslaget. Detta ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig det.

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy