Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2858(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0484/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0429

Протокол
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург

13.13. Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на 25 октомври 2018 г. (точка 3 от протокола от 25.10.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 и B8-0489/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0484/2018

(за замяна на B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 и B8-0489/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michel Dantin и Herbert Dorfmann, от името на групата PPE;

—   Karin Kadenbach, от името на групата S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson и John Flack, от името на групата ECR;

—   Elsi Katainen, от името на групата ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL;

—   Keith Taylor и Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0429)

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност