Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2858(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0484/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0429

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

13.13. Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 και B8-0489/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0484/2018

(αντικαθιστά τις B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 και B8-0489/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michel Dantin και Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson και John Flack, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Elsi Katainen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Keith Taylor και Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0429)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου