Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2858(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0484/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0429

Notulen
Donderdag 25 oktober 2018 - Straatsburg

13.13. Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 3 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 en B8-0489/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0484/2018

(ter vervanging van B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 en B8-0489/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Michel Dantin en Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie;

—   Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson en John Flack, namens de ECR-Fractie;

—   Elsi Katainen, namens de ALDE-Fractie;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Keith Taylor en Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0429)

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid